Gå direkt till innehåll
Chiara Margarita Cozzolani skrev musik för den högtidliga vespern i  italienska katedraler under 1600-talets första hälft
Chiara Margarita Cozzolani skrev musik för den högtidliga vespern i italienska katedraler under 1600-talets första hälft

Nyhet -

Sånger av italiensk benediktinnunna – unikt framförande i S:t Petri kyrka

Chiara Margarita Cozzolani var en benediktinnunna och abbedissa i klostret Santa Redegonda i Milano på 1600-talet. Hon var även tonsättare och gav ut fyra samlingar med motetter och psaltarpsalmer. Hennes musik som föll i glömska har på senare år börjat återupptäckas, men är ännu sällan framförd. Söndagens konsert i S:t Petri kyrka är därför ett unikt tillfälle att få höra hennes sånger ur en högtidlig Mariavesper med Helena Ek och Kristina Hellgren, sopran, Amanda Flodin och Tobias Nilsson, alt, Martin Vanberg och Johan Linderoth, tenor, Daniel Åberg och Johan Karlström, bas samt continuogrupp under ledning av Peter Wallin. På grund av det begränsade antalet biljetter är konserten redan fullsatt och man får chansa på återbud. Därför filmas även konserten och publiceras på Svenska kyrkan Malmös Youtube i slutet av månaden.

Den italienska tonsättaren och benediktinnunnan Chiara Margarita Cozzolani (1602–1678) levde under den tidiga barockeran. Hennes motetter, psalmer, mässor och vesprar väckte stor uppmärksamhet i dåtidens Italien. År 1620 trädde hon som 18-åring in i klostret Santa Radegonda i Milano och blev så småningom abbedissa. Hon var även tonsättare, men för sin musikaliska verksamhet utsattes hon för kritik. Ärkebiskopen Alfonso Litta ville inskränka nunnornas rätt att uttrycka sig musikaliskt och begränsa deras musikutövande och kontakt med omvärlden. Cozzolani försvarade dock nunnornas rätt. Sången vid klostret hade väckt stor uppmärksamhet och ryktet om att de var landets bästa sångerskor spred sig i hela Italien. Stilen i Cozzolanis »Salmi a otto voci concertati« är ljusare och lättare än Johann Sebastian Bachs tyngre och tätare kontrapunktiska stil. I verket varvas soloröst med flerstämmig kör till lätt ackompanjemang.

Söndag 20 september kl 18.00, S:t Petri kyrka Malmö

KVINNLIG BAROCK

Sånger ur en högtidlig Mariavesper

Helena Ek och Kristina Hellgren, sopran
Amanda Flodin och Tobias Nilsson, alt
Martin Vanberg och Johan Linderoth, tenor
Daniel Åberg och Johan Karlström, bas

Fredrik Bock och Marcus Strand, luta
Yngvild Vivja Haaland Ruud, cembalo
Karin Johansson, orgel
Fredrik Persson, dulcian
Hanna Thiel, viola da gamba och lirone
Megan Adie, violone

Peter Wallin, dirigent

KONTAKT
Helena Linder Roslund
Kommunikatör S:t Petri kyrka Malmö
Tel 040-27 90 18
helena.roslund@svenskakyrkan.se

Peter Wallin
Kördirigent S:t Petri kyrka Malmö
Tel 070-598 47 45

Ämnen

Taggar

Regioner


Svenska kyrkan är en evangelisk-luthersk, demokratisk folkkyrka. Svenska kyrkan i Malmö är ett pastorat med 6 församlingar, kyrkogårdsförvaltning samt administrativa enheter. Totalt är cirka 450 personer anställda i verksamheterna. Malmö kyrkliga samfällighet bildades 1932, ombildades 2014 till ett pastorat, och styrs av en politisk beslutsorganisation. I Malmö har Svenska kyrkan cirka 140 000 medlemmar vilket är ungefär 48% av Malmös befolkning.

Presskontakt

Karin Rosvall

Karin Rosvall

Presskontakt Kommunikationschef Information och kommunikation 040-279002