Gå direkt till innehåll
Tavlan "Paradiset" av Elisabeth Ohlson Wallin har nu fått sitt hem i S:t Pauli kyrka i Malmö.
Tavlan "Paradiset" av Elisabeth Ohlson Wallin har nu fått sitt hem i S:t Pauli kyrka i Malmö.

Nyhet -

S:t Pauli kyrka tar emot Paradiset

På söndag den 1 december, första advent, skrivs historia. Då tas tavlan ”Paradiset” emot i S:t Pauli kyrka i Malmö. Paradiset är ett verk skapat av fotografen och konstnären Elisabeth Ohlson Wallin 2012. Nu har verket skänkts till S:t Pauli kyrka i Malmö.

Det är med stolthet och glädje som vi tar emot Paradiset i S:t Pauli kyrka. Vi behöver bilder som öppnar upp för en större inkludering och identifiering i kyrkan.

Vi är tacksamma för Elisabeths konstnärskap som gör det möjligt för oss att bygga en trovärdig kyrka som visar att vi alla, oavsett vem vi älskar och identifierar oss som, ryms i Paradiset.

Välkommen att vara med vid invigningen som sker i mässan på söndag den 1 december kl. 11.00.

Bakgrund

Konstnären Elisabeth växte upp ett stenkast från Skara domkyrka. Det var inte alldeles enkelt att vara ung och homosexuell i Skara på 70-talet. Hon saknade bilder som hon kunde identifiera sig med och så småningom kunde hon skapa denna tavla i sitt arbete som fotograf och konstnär.

Tavlan ”Paradiset” placerar homosexuella i Guds skapelseverk från begynnelsen. Inte i helvetet dit homosexuella tidigare förpassats i historien. Tavlan bygger på reformationskonstnären Lucas Cranach den äldres (1472-1553) tavla ”Adam och Eva” eller ”Syndafallet”. Elisabeth såg denna tavla på Östergötlands länsmuseum och blev berörd av den. Teorier har förts fram att just denna tavla (Cranach målade åtskilliga bilder av Adam och Eva), har en mer folklig prägel och skildrar fysisk kärlek mellan en man och kvinna.

Ämnen

Regioner

Kontakter

Gunilla Hallonsten

Gunilla Hallonsten

Presskontakt Kyrkoherde Svenska kyrkan Malmö 040-27 90 00
Sophie Giescke Linné

Sophie Giescke Linné

Presskontakt Kommunikationschef Svenska kyrkan Malmö 0761–10 59 10
Johan Blixt

Johan Blixt

Presskontakt Pressansvarig kommunikatör Svenska kyrkan Malmö 040-27 92 74

Mer än halva Sveriges befolkning är medlemmar i Svenska kyrkan

Svenska kyrkan är en evangelisk-luthersk, demokratisk folkkyrka. Svenska kyrkan i Malmö är ett pastorat med 6 församlingar, kyrkogårdsförvaltning samt administrativa enheter. Totalt är cirka 450 personer anställda i verksamheterna. Malmö kyrkliga samfällighet bildades 1932, ombildades 2014 till ett pastorat, och styrs av en politisk beslutsorganisation. I Malmö har Svenska kyrkan cirka 119 027 medlemmar vilket är ungefär 35% av Malmös befolkning (31 december 2022).

Vision
Svenska kyrkan Malmös vision är: Ett enda bröd - en enda mänsklighet. Ur denna vision artikuleras följande uppdrag: Svenska kyrkan Malmö verkar för försonad mångfald.

Uppdrag
Svenska kyrkan Malmö verkar för försonad mångfald.
Svenska kyrkan Malmö, som en del av den världsvida kyrkan, vill:
- förmedla Guds nåd i dopets gåva och nattvardens måltid till befrielse och upprättelse.
- arbeta för fred och försoning, respekt och delaktighet.
- vara en tillåtande och kärleksfull gemenskap för alla, utan att göra skillnad på människor.
- leva och verka solidariskt med människor som lever i utsatthet, lyssna på barnen och att alltid ha barnens bästa för ögonen.
- förmedla evangeliet, det glada budskapet, och kallelsen till ett liv i Jesu efterföljd.

En luthersk kyrka
Att Svenska Kyrkan också kallas luthersk utgår från reformationen och att Martin Luther (1483 – 1546) gjorde upp med det han tyckte stod mellan människan och Gud. För Martin Luther handlar tron om att lita på att Gud är nära varje människa med sin kärlek och förlåtelse. Därför bör varje människa ha tillgång till evangeliet, och Martin Luther var mån om att varje människa skall ha tillgång till bibeln på sitt språk. Allt för att evangeliet skulle nå varje människa i konkreta situationer och bli levande hopp och kraft.

Kallelsen från dopet och nattvarden, att gestalta livet som en gåva i världen, är centralt. Kristus ger sig själv som gåva och fyller verkligheten med liv och meningsfullhet. Kristus kallar människor till lärjungaskap och att i försoningens tjänst räcka oss själva till andra. Detta innebär att i varje sammanhang försöka vara till befrielse. Med mod, tillit och glädje utförs uppdraget att räcka brödet vidare. Svenska kyrkan Malmö vill leva i kallelsen att lyssna till rop om befrielse, att räcka bröd och livsmöjligheter vidare, att försöka identifiera nöden och tjäna varandra i Malmö som Guds skapade medskapare. En central aspekt av uppdraget är att leva nära sakramentens hemlighet - att vi alla delar "ett enda bröd och en enda mänsklighet".

Svenska kyrkan Malmö är en del av Kristi kyrka i världen - en kyrka som ständigt reformeras. Som en del av Lunds stift bottnar Svenska kyrkan Malmö i nåden och skapar i världen. Ur en mångfald av traditioner är kyrkan en samlande kraft - vänd mot framtiden för att vara ljus och salt i hela staden.

Som evangelisk-luthersk kyrka, med utgångspunkt från Ordet och nåden, lever kyrkan i kallelsen att våga trotsa rädslor och gå utanför det invanda. Kyrkan vill bära hoppet om att en ny och annorlunda verklighet är möjlig.

Svenska kyrkan Malmö vill vara i ständig dialog med samtiden och med olika aktörer/organisationer i Malmö.

Svenska kyrkan Malmö
Orkestergatan 5
201 23 Malmö