Gå direkt till innehåll
Svenska kyrkan lanserar gratis webbspel om reformationen i Malmö för barn och unga

Pressmeddelande -

Svenska kyrkan lanserar gratis webbspel om reformationen i Malmö för barn och unga


Nu kan barn och unga lära sig mer om reformationen i Malmö och stadens reformator Claus Mortensen i ett nylanserat dataspel på nätet. Bakom spelet står pedagoger i Svenska kyrkan Malmö och Värby församling, i samarbete med Lunds universitet och mellanstadielärare i Malmöområdet.

Spelet och läromedlet vemsreformation.se tar sin utgångspunkt i Läroplan för grundskolan 2011 och är tänkt att användas i mellanstadiet som en del i undervisningen om den skånskdanska reformationen. Här får barnen testa sina kunskaper om reformationens konsekvenser för kyrkan, staden och dess invånare. Spelet kan med fördel kompletteras med en stadsvandring i Malmö och ett studiebesök i S:t Petri kyrka. Till spelet hör också en lärarhandledning med diskussionsfrågor.

Fakta om spelet

Speltid ca 20 minuter.

Kan spelas fristående eller användas som del av temaarbete.
Kan spelas i större grupp på storbildsskärm, i mindre grupper och enskilt.

Vems reformation? är framtaget i samarbete med Sinikka Neuhaus, lektor och sakkunnig på Lunds Universitet, mellanstadielärare i Malmöområdet och testgrupper inom målgruppen, på initiativ av Svenska kyrkan Malmö och Svenska kyrkan Värby församling. Läromedlet är byggt av företaget Savvy Solutions Skövde.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Svenska kyrkan är en evangelisk-luthersk, demokratisk folkkyrka. Svenska kyrkan i Malmö är ett pastorat med 6 församlingar, kyrkogårdsförvaltning samt administrativa enheter. Totalt är cirka 450 personer anställda i verksamheterna. Malmö kyrkliga samfällighet bildades 1932, ombildades 2014 till ett pastorat, och styrs av en politisk beslutsorganisation. I Malmö har Svenska kyrkan cirka 140 000 medlemmar vilket är ungefär 48% av Malmös befolkning.

Kontakter

Gunilla Hallonsten

Gunilla Hallonsten

Presskontakt Kyrkoherde Svenska kyrkan Malmö 040-27 90 00
Sophie Giescke Linné

Sophie Giescke Linné

Presskontakt Kommunikationschef Svenska kyrkan Malmö 0761–10 59 10
Johan Blixt

Johan Blixt

Presskontakt Pressansvarig kommunikatör Svenska kyrkan Malmö 040-27 92 74

Mer än halva Sveriges befolkning är medlemmar i Svenska kyrkan

Svenska kyrkan är en evangelisk-luthersk, demokratisk folkkyrka. Svenska kyrkan i Malmö är ett pastorat med 6 församlingar, kyrkogårdsförvaltning samt administrativa enheter. Totalt är cirka 450 personer anställda i verksamheterna. Malmö kyrkliga samfällighet bildades 1932, ombildades 2014 till ett pastorat, och styrs av en politisk beslutsorganisation. I Malmö har Svenska kyrkan cirka 119 027 medlemmar vilket är ungefär 35% av Malmös befolkning (31 december 2022).

Vision
Svenska kyrkan Malmös vision är: Ett enda bröd - en enda mänsklighet. Ur denna vision artikuleras följande uppdrag: Svenska kyrkan Malmö verkar för försonad mångfald.

Uppdrag
Svenska kyrkan Malmö verkar för försonad mångfald.
Svenska kyrkan Malmö, som en del av den världsvida kyrkan, vill:
- förmedla Guds nåd i dopets gåva och nattvardens måltid till befrielse och upprättelse.
- arbeta för fred och försoning, respekt och delaktighet.
- vara en tillåtande och kärleksfull gemenskap för alla, utan att göra skillnad på människor.
- leva och verka solidariskt med människor som lever i utsatthet, lyssna på barnen och att alltid ha barnens bästa för ögonen.
- förmedla evangeliet, det glada budskapet, och kallelsen till ett liv i Jesu efterföljd.

En luthersk kyrka
Att Svenska Kyrkan också kallas luthersk utgår från reformationen och att Martin Luther (1483 – 1546) gjorde upp med det han tyckte stod mellan människan och Gud. För Martin Luther handlar tron om att lita på att Gud är nära varje människa med sin kärlek och förlåtelse. Därför bör varje människa ha tillgång till evangeliet, och Martin Luther var mån om att varje människa skall ha tillgång till bibeln på sitt språk. Allt för att evangeliet skulle nå varje människa i konkreta situationer och bli levande hopp och kraft.

Kallelsen från dopet och nattvarden, att gestalta livet som en gåva i världen, är centralt. Kristus ger sig själv som gåva och fyller verkligheten med liv och meningsfullhet. Kristus kallar människor till lärjungaskap och att i försoningens tjänst räcka oss själva till andra. Detta innebär att i varje sammanhang försöka vara till befrielse. Med mod, tillit och glädje utförs uppdraget att räcka brödet vidare. Svenska kyrkan Malmö vill leva i kallelsen att lyssna till rop om befrielse, att räcka bröd och livsmöjligheter vidare, att försöka identifiera nöden och tjäna varandra i Malmö som Guds skapade medskapare. En central aspekt av uppdraget är att leva nära sakramentens hemlighet - att vi alla delar "ett enda bröd och en enda mänsklighet".

Svenska kyrkan Malmö är en del av Kristi kyrka i världen - en kyrka som ständigt reformeras. Som en del av Lunds stift bottnar Svenska kyrkan Malmö i nåden och skapar i världen. Ur en mångfald av traditioner är kyrkan en samlande kraft - vänd mot framtiden för att vara ljus och salt i hela staden.

Som evangelisk-luthersk kyrka, med utgångspunkt från Ordet och nåden, lever kyrkan i kallelsen att våga trotsa rädslor och gå utanför det invanda. Kyrkan vill bära hoppet om att en ny och annorlunda verklighet är möjlig.

Svenska kyrkan Malmö vill vara i ständig dialog med samtiden och med olika aktörer/organisationer i Malmö.

Svenska kyrkan Malmö
Orkestergatan 5
201 23 Malmö