Pressmeddelande -

Erkänn Palestina!


Hans-Erik Nordin, biskop i Strängnäs stift. FOTO: Magnus Aronson

Svenska kyrkan har förtydligat sin position gällande konflikten mellan Israel och Palestina. Att avveckla bosättningar på ockuperat område, alla människor måste ges tillgång till de heliga platserna i Jerusalem samt fortsätta stödja en tvåstatslösning utifrån 1967 års gränser är några av punkterna.

Svenska kyrkan uppmanar även regeringen att arbeta för att Palestina upptas som fullvärdig medlem i FN.

 – Detta innebär i praktiken att Svenska kyrkan vill att regeringen erkänner Palestina som en självständig stat, säger biskop Hans-Erik Nordin. Nästa veckas omröstning för att Palestina ska upptas som observatörsstat i FN är ett första steg där Svenska kyrkan uppmanar regeringen att rösta för. 

Efter 30 års förhandlingar ser Svenska kyrkan att situationen för palestinierna inte har förbättras och som en erkänd stat kommer framtida förhandlingar ske på mer jämlika grunder.

 – Det finns inga militära lösningar på konflikten, det visar inte minst senaste veckans stridigheter i Gaza, utan det krävs starka politiska ledare som tror på förhandlingar, säger Hans-Erik Nordin.

Svenska kyrkan anser även att Sveriges regering:

 • verkar för att Palestina upptas som fullvärdig medlemsstat i FN.
 • inom EU agerar för lagstiftning som begränsar möjligheterna till att ekonomiskt, eller på andra vis, stödja de illegala bosättningarna
 • inom EU agerar för att bilaterala avtal mellan EU och Israel inte uppgraderas eller ingås utan krav på efterlevande av internationell rätt
 • skyndsamt lagstiftar om ursprungsmärkning av israeliska bosättarprodukter i enlighet med EU:s direktiv
 • bör arbeta för en förbättring av den humanitära situationen och respekten för humanitära insatser i sina bilaterala förbindelser med berörda myndigheter.
 • aktivt bör stödja fortsatta initiativ till en hållbar lösning på konflikten

Även under Kyrkomötet har situationen i Israel och Palestina behandlats utifrån en rad motioner.

- Det är viktigt att Svenska kyrkan diskuterar och vågar ta ställning i denna fråga. Våra samarbetskyrkor har uppmanat oss att uppmärksamma situationen och verka för fredliga lösningar, säger Hans-Erik Nordin.

Positionen för långsiktigt hållbar fred mellan Israel och Palestina har antagits av Nämnden för internationell mission och diakoni, Svenska kyrkan.

Hans-Erik Nordin är biskop i Strängnäs stift och är biskop i nämnden.

För ytterligare kommentarer från biskop Hans-Erik Nordin kontakta Miriam Arrebäck, pressekreterare, telefon: 070-257 06 68

Ämnen

 • Bistånd

Kategorier

 • fn
 • palestina
 • israel
 • hans-erik nordin
 • erkänna
 • tvåstatslösning
 • biskop
 • svenska kyrkan

Svenska kyrkans internationella arbete är en del av ACT-alliansen, ett globalt samarbete mellan kyrkor och organisationer för katastrof-, utvecklings- och påverkansarbete. ACT-alliansen består av omkring 100 medlemsorganisationer med 30 000 anställda och frivilliga i 130 länder över hela världen.

Kontakter

Stefan Håkansson

Presskontakt Pressekreterare Utvecklings- och katastrofarbetet 018-16 94 20