Gå direkt till innehåll

Senaste nyheterna

Sofia Rydgren Stale (Foto: Stina Stjernkvist) Tobias Alfvén (Foto: Torkel Ekqvist, Sjukhusfotograferna, SÖS)

Läkaresällskapet och Läkarförbundet uppmanar regeringen att agera om fortbildning

Med anledning av riksdagens tillkännagivande till regeringen om att se över frågan om ett införande av ett krav på - och rätt till - en kontinuerlig fortbildning vill Läkaresällskapet och Läkarförbundet, föreslå regeringen att ge Socialstyrelsen i uppdrag att se över hur nuvarande ledningsföreskrifter kan förtydligas när det gäller vårdgivarnas ansvar för läkares fortbildning.

Sociala medier

Presskontakt

Jaana Logren Bergqvist

Jaana Logren Bergqvist

Presskontakt Kommunikationsansvarig Svenska Läkaresällskapet 08-440 88 68

Läkarnas oberoende vetenskapliga prfessionsorganisation som arbetar för bästa möjliga hälsa för alla.

Svenska Läkaresällskapet är läkarnas oberoende, vetenskapliga professionsorganisation, fackligt och politiskt obunden ideell organisation.

Läkaresällskapet arbetar för en bättre hälso- och sjukvård för dagens och morgondagens patienter. Vi utvecklar frågor som rör vetenskap, utbildning, kvalitet och etik och erbjuder en stimulerande mötesplats. Vi arrangerar konferenser, seminarier och debatter i aktuella medicinska frågor.

Svenska Läkaresällskapet
Klara Östra Kyrkogata 10
101 35 Stockholm
Sverige