Gå direkt till innehåll
Sofia Rydgren Stale (Foto: Stina Stjernkvist) Tobias Alfvén (Foto: Torkel Ekqvist, Sjukhusfotograferna, SÖS)
Sofia Rydgren Stale (Foto: Stina Stjernkvist) Tobias Alfvén (Foto: Torkel Ekqvist, Sjukhusfotograferna, SÖS)

Pressmeddelande -

Läkaresällskapet och Läkarförbundet uppmanar regeringen att agera om fortbildning

Den 27 april 2022 röstade riksdagen igenom socialutskottets tillkännagivande om fortbildning för personal inom hälso- och sjukvården. Man vill att regeringen ska se över frågan om ett införande av ett krav på - och rätt till - en kontinuerlig fortbildning. Regeringen är inte bunden att agera enligt ett tillkännagivande, men rådande praxis är att följa riksdagens vilja. Socialdemokraterna reserverade sig mot beslutet med motiveringen att arbetsgivarna redan har ett ansvar för fortbildning.

Nu uppmanar Sveriges läkarförbund och Svenska Läkaresällskapet regeringen att i enlighet med praxis agera på tillkännagivandet.

- Vi i Svenska Läkaresällskapet har utrett regleringsfrågan och landat i slutsatsen att det behövs ett förtydligande av gällande rätt kring vårdgivarens ansvar. Därför uppmanar vi nu regeringen att ge Socialstyrelsen i uppdrag att se över hur vårdgivarens ansvar kan förtydligas i nuvarande ledningsföreskrifter. Vi vill dessutom att regeringen ger IVO i uppdrag att utreda hur tillsynen kan stärkas, säger Tobias Alfvén, ordförande i Svenska Läkaresällskapet.

- Sedan 2004 har antalet externa fortbildningsdagar för våra medlemmar närapå halverats. I vissa regioner och inom vissa specialiteter är fortbildningen som läkarna får nere på oacceptabelt låga nivåer. Regeringen menar att arbetsgivarna har ett ansvar, men när ansvaret inte är tydligt reglerat är det enkelt för arbetsgivarna att smita undan, säger Sofia Rydgren Stale, ordförande för Sveriges läkarförbund.

Både Tobias Alvén och Sofia Rydgren Stale betonar att frågan om läkares fortbildning i slutänden är en fråga om patientsäkerhet.

Läs mer

Svenska Läkaresällskapet och Sveriges läkarförbunds brev till socialminister Lena Hallengren

Kompetensförsörjning inom hälso- och sjukvården m.m. Socialutskottets betänkande 2021/22: SoU14

Reglering som stöd för läkares fortbildning. Svenska Läkaresällskapet 2022

Fortbildningsenkät 2020, Sveriges Läkarförbund

Ämnen

Kategorier


Svenska Läkaresällskapet är läkarkårens oberoende, vetenskapliga professionsorganisation och arbetar för en förbättrad hälsa och sjukvård i samhället. Mer information hittar du på www.sls.se

Presskontakt

Jaana Logren Bergqvist

Jaana Logren Bergqvist

Presskontakt Kommunikationsansvarig Svenska Läkaresällskapet 08-440 88 68

Relaterat innehåll

Läkarnas oberoende vetenskapliga prfessionsorganisation som arbetar för bästa möjliga hälsa för alla.

Svenska Läkaresällskapet är läkarnas oberoende, vetenskapliga professionsorganisation, fackligt och politiskt obunden ideell organisation.

Läkaresällskapet arbetar för en bättre hälso- och sjukvård för dagens och morgondagens patienter. Vi utvecklar frågor som rör vetenskap, utbildning, kvalitet och etik och erbjuder en stimulerande mötesplats. Vi arrangerar konferenser, seminarier och debatter i aktuella medicinska frågor.

Svenska Läkaresällskapet
Klara Östra Kyrkogata 10
101 35 Stockholm
Sverige