Gå direkt till innehåll

Senaste nyheterna

Sociala medier

Kära lotta,⁠
⁠
Oavsett hur länge du varit medlem och oavsett vilket engagemang du har så är du viktig som medlem. Med ditt medlemskap har du visat att du vill vara med och bidra till vårt gemensamma försvar.⁠
⁠
Du får kunskap som stärker din förmåga att vara en aktiv samhällsmedborgare. Du sprider kunskap till andra. Du kanske är engagerad i din lokala kår som funktionär eller styrelsemedlem. Du kanske gillar att utbilda andra. Du kanske har utbildat dig för en krigsplacering i en myndighet. Det fina är ATT du är medlem. Därefter väljer du själv hur mycket du engagerar dig. ⁠
⁠
Du är med och, som försvarsministern och ministern för civilt försvar sa för några dagar sedan: " förvandlar försvarsvilja till försvarsförmåga". Du är med och står upp för att att våra demokratiska fri- och rättigheter är värda att försvara.⁠
⁠
Du är med i en organisation som har bidragit till ett säkrare och tryggare samhälle i 100 år.⁠
⁠
Tisdag 5 juni 1945 skrev Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning om Lottakårens 20-årsjubileum. På plats fanns 1 000 lottor och Per Edvin Sköld, försvarsminister i Sverige 1938–1945, hyllade lottornas arbete:⁠
⁠
"[..]Mångsidigast bland de frivilliga försvarsorganisationerna har lottarörelsen varit. Lottarörelsen är vårt lands verkliga beredskapsorganisation. Vart skulle vi ha kommit när det gällt att ta hand om de mänskliga vrakspillror som kriget vällt in över våra gränser om vi inte haft lottorna? [...] Det blir till största gagn för landet om lottarörelsen vill fortsätta att vara den kärleksverksamhetens organisation som den varit hittills. [...]"⁠
⁠
Tack för att du är med och bidrar till att vi finns där när samhället behöver oss även de kommande 100 åren.

Kära lotta,⁠ ⁠ Oavsett hur länge du varit medlem och oavsett vilket engagemang du har så är du viktig som medlem. Med ditt medlemskap har du visat att du vill vara med och bidra till vårt gemensamma försvar.⁠ ⁠ Du får kunskap som stärker din förmåga att vara en aktiv samhällsmedborgare. Du sprider kunskap till andra. Du kanske är engagerad i din lokala kår som funktionär eller styrelsemedlem. Du kanske gillar att utbilda andra. Du kanske har utbildat dig för en krigsplacering i en myndighet. Det fina är ATT du är medlem. Därefter väljer du själv hur mycket du engagerar dig. ⁠ ⁠ Du är med och, som försvarsministern och ministern för civilt försvar sa för några dagar sedan: " förvandlar försvarsvilja till försvarsförmåga". Du är med och står upp för att att våra demokratiska fri- och rättigheter är värda att försvara.⁠ ⁠ Du är med i en organisation som har bidragit till ett säkrare och tryggare samhälle i 100 år.⁠ ⁠ Tisdag 5 juni 1945 skrev Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning om Lottakårens 20-årsjubileum. På plats fanns 1 000 lottor och Per Edvin Sköld, försvarsminister i Sverige 1938–1945, hyllade lottornas arbete:⁠ ⁠ "[..]Mångsidigast bland de frivilliga försvarsorganisationerna har lottarörelsen varit. Lottarörelsen är vårt lands verkliga beredskapsorganisation. Vart skulle vi ha kommit när det gällt att ta hand om de mänskliga vrakspillror som kriget vällt in över våra gränser om vi inte haft lottorna? [...] Det blir till största gagn för landet om lottarörelsen vill fortsätta att vara den kärleksverksamhetens organisation som den varit hittills. [...]"⁠ ⁠ Tack för att du är med och bidrar till att vi finns där när samhället behöver oss även de kommande 100 åren.

Regeringens besked om att de frivilliga försvarsorganisationerna i år tilldelas 55 miljoner extra är ett välbehövligt tillskott för att bland andra vi i Svenska Lottakåren ska kunna öka våra insatser för att engagera ett ökande medlemsantal och bidra till att stärka totalförsvaret.⁠
⁠
- Vi är glada att regeringen väljer att satsa på den viktiga verksamhet som vi frivilliga försvarsorganisationer gör för att stärka försvarsviljan och därmed totalförsvaret, säger Anna Nubäck, generalsekreterare på Svenska Lottakåren. Det är ett viktigt tillskott för att vi ska kunna möta behovet från både nya medlemmar och ett ökat antal aktörer som arbetar med att stärka sina krigsorganisationer.⁠
⁠
Svenska Lottakåren inväntar nu besked om hur dessa miljoner kommer att fördelas mellan organisationerna och till vilken verksamhet de får användas. Vi ser det som viktigt att vi får möjlighet att både stärka vår egen organisation men också möjlighet att utöka antalet utbildningar som leder till krigsplaceringar i en myndighet.⁠
⁠
Vi har haft några väldigt dramatiska år med ett alltmer försämrat omvärldsläge och det skapar så klart oro och rädsla. Ett sätt att ta hand om den rädslan är att skaffa sig kunskap för att förstå vad som händer och hur man själv kan bli förberedd. Och då söker sig många till bland andra Lottakåren för att just få kunskap men också för att hitta ett sätt att engagera sig och bidra.⁠
⁠
- Med de extra pengarna ser jag fram emot att vi kan stärka våra organisationer ytterligare för att genomföra utbildningar och växa ännu mer som den starka folkrörelse vi är för att sprida kunskap om totalförsvaret, säger Anna Nubäck.

Regeringens besked om att de frivilliga försvarsorganisationerna i år tilldelas 55 miljoner extra är ett välbehövligt tillskott för att bland andra vi i Svenska Lottakåren ska kunna öka våra insatser för att engagera ett ökande medlemsantal och bidra till att stärka totalförsvaret.⁠ ⁠ - Vi är glada att regeringen väljer att satsa på den viktiga verksamhet som vi frivilliga försvarsorganisationer gör för att stärka försvarsviljan och därmed totalförsvaret, säger Anna Nubäck, generalsekreterare på Svenska Lottakåren. Det är ett viktigt tillskott för att vi ska kunna möta behovet från både nya medlemmar och ett ökat antal aktörer som arbetar med att stärka sina krigsorganisationer.⁠ ⁠ Svenska Lottakåren inväntar nu besked om hur dessa miljoner kommer att fördelas mellan organisationerna och till vilken verksamhet de får användas. Vi ser det som viktigt att vi får möjlighet att både stärka vår egen organisation men också möjlighet att utöka antalet utbildningar som leder till krigsplaceringar i en myndighet.⁠ ⁠ Vi har haft några väldigt dramatiska år med ett alltmer försämrat omvärldsläge och det skapar så klart oro och rädsla. Ett sätt att ta hand om den rädslan är att skaffa sig kunskap för att förstå vad som händer och hur man själv kan bli förberedd. Och då söker sig många till bland andra Lottakåren för att just få kunskap men också för att hitta ett sätt att engagera sig och bidra.⁠ ⁠ - Med de extra pengarna ser jag fram emot att vi kan stärka våra organisationer ytterligare för att genomföra utbildningar och växa ännu mer som den starka folkrörelse vi är för att sprida kunskap om totalförsvaret, säger Anna Nubäck.

Kontakter

Maria Öst

Maria Öst

Presskontakt Kommunikatör 072 - 247 48 26

Svenska Lottakåren

Vi engagerar och utbildar kvinnor i alla åldrar för att ta en aktiv roll i samhällets beredskap och totalförsvaret.

Svenska Lottakåren
Magnus Ladulåsgatan 18
118 66 Stockholm
Sverige