Gå direkt till innehåll
Ordförande i SOF önskar Gott Slut och Gott Nytt År!

Pressmeddelande -

Ordförande i SOF önskar Gott Slut och Gott Nytt År!

I denna Nyårs hälsning vill jag dela en stunds reflektion och framåtblick med er.

Ett upplyftande inslag under året var det engagerande mötet och senare pressmeddelandet med regionrådet Stefan Svensson. Han delade sin förvåning över att osteopati ännu inte är ett legitimationsyrke i Sverige och betonade att detta tydligt belyser de utmaningar som osteopater i landet står inför. För att på bästa sätt integrera osteopaters kompetens inom hälso- och sjukvården krävs det att myndigheterna skapar gynnsamma förutsättningar. Samtidigt har de flesta osteopater i Norge under året mottagit en efterlängtad legitimation som osteopat i Norge från norska Helsedirektoratet. De jobbar nu med att implementeras för att kunna bidra inom hälso - och sjukvården på bästa sätt. Trots detta kvarstår besvikelse över att Sverige ligger efter i arbetet att tillvarata kompetenta osteopatiska resurser, vilka utgör ett viktigt bidrag för att öka hälso- och sjukvårdens kapacitet. Denna situation väcker frågor och oro kring legitimeringens betydelse och patientsäkerheten inom osteopatisk vård i Sverige.

Vi har även haft ett betydelsefullt digitalt möte med Sveriges sjukvårdsminister Acko Anakarberg Johansson den 2:a juni. Detta möte representerar en viktig milstolpe för att öka synligheten och erkännandet av osteopati som en betydande komponent inom hälso- och sjukvården i Sverige. Diskussionen kring legitimation och dess roll i att säkerställa högkvalitativ vård och patientsäkerhet lyftes fram, och det är hoppfullt att detta möte kan bidra till en öppen dialog och framtida åtgärder för att integrera osteopatiska resurser på ett effektivt sätt i den svenska vården. Det återstår att se hur denna dialog och engagemang kommer att påverka utvecklingen av osteopati som ett erkänt och reglerat yrke i Sverige.

Nordic Osteopathic Conference (NOC) ersattes av tre webbinarier, inklusive Dr. Oliver Thomsons insiktsfulla föreläsning om behovet av självkritiskt tänkande för utvecklingen inom yrket. Yinka Fabusuyi och Dr. Jerry Draper Ronis webinar om att göra osteopatisk praktik mer inkluderande svarar på behovet av en välkomnande miljö för alla patienter. Dr. Gary Fryers föreläsning om evidensen för somatiska dysfunktioner fördjupade vår förståelse ytterligare.

Deltagandet i Convention Osteopathy 2023 i London var en viktig internationell satsning. Jag delade erfarenheter med kollegor från världen över, stärkte vårt internationella samarbete och betonade vikten av att aktivt delta i sådana forum för att förbättra vår organisation.

Arbetet i styrelsen fortsätter med oförminskad styrka, och vi ser fram emot att träffa er alla i Stockholm i mars för SOFs årskonferens och årsmöte 2024. Det är genom vår gemensamma kraft och ert engagemang som vi tillsammans formar osteopatins framtid.

Vänliga hälsningar,

Emmelie Hansen

Ordförande, Svenska Osteopatförbundet (SOF)

Ämnen

Kategorier


Osteopati är en en manuell hälsoprofession baserad på naturvetenskapliga ämnen som anatomi, fysiologi, neurologi, biomekanik och patologi. Osteopater behandlar smärtor och besvär relaterade till rörelseapparaten.

Svenska Osteopatförbundet (SOF) arbetar för att säkerställa medlemmarnas professionella och politiska intressen. Förbundet, med nästan 400 medlemmar, vill etablera osteopati som en mer tillgänglig, distinkt vårddisciplin i Sverige. Vi arbetar ständigt för att utveckla vår profession för att främja god folkhälsa. Ett av våra huvudfokus är legitimation för osteopater. SOF är medlem i Osteopathy Europe, OE, som representerar 22 nationella osteopatförbund i Europa.

Kontakter

Emmelie Hansen

Emmelie Hansen

Presskontakt Ordförande Svenska Osteopatförbundet

Robert Nilsson

Presskontakt Sverige

Välkommen till Svenska Osteopatförbundet!

Svenska Osteopatförbundet (SOF) arbetar för att säkerställa medlemmarnas professionella och politiska intressen. Förbundet, med nästan 400 medlemmar, vill etablera osteopati som en mer tillgänglig, distinkt vårddisciplin i Sverige. Vi arbetar ständigt för att utveckla vår profession för att främja god folkhälsa. Ett av våra huvudfokus är legitimation för osteopater.

Svenska Osteopatförbundet
Össby 1
45293 Strömstad
Sverige