Gå direkt till innehåll
Pontus Björkdahl, hållbarhetschef på Svenska Retursystem
Pontus Björkdahl, hållbarhetschef på Svenska Retursystem

Blogginlägg -

Att laga är kärnan i den cirkulära modellen

Det är väldigt roligt att Svenska Retursystem gör en storsatsning på att laga pallar under 2020, totalt ska 45.000 lagas. I en cirkulär ekonomi står återanvändning och lång livslängd för den innersta kärnan. Ju längre livslängd, desto bättre för miljön. Att maximera livslängden på våra lådor och pallar är därför ett av våra huvudfokus för att förbättra hållbarhetsprestandan i retursystemet.

Returlådorna och returpallarna har en livslängd på 15 år. Pallarna används i snitt över 100 gånger och lådorna 150 gånger. När de till slut kasseras mals plasten från lådorna och halvpallarna ned och används vid tillverkningen av nya lådor och halvpallar. Kasserade helpallar mals ned och materialet används till nya plastprodukter. På så sätt lever materialet i våra produkter vidare i nya liv vilket minskar behovet av naturresursuttag.

Enligt Ellen MacArthur Foundation baseras den cirkulära ekonomin på principen att produkter redan från början ska designas så att avfall och utsläpp uteblir, att produkterna kan återanvändas om och om igen samt att ha ett systemtänk som minimerar ekonomiska, sociala och ekologiska risker eftersom olika system och delsystem oftast är beroende av varandra.


Den innersta kärnan av en cirkulär modell är därmed att produkter som sätts på marknaden ska hålla så länge som möjligt för att undvika nyproduktion. Att säkra materialåtervinningen, helst i ett slutet kretslopp som för våra lådor och halvpallar, är en viktig del i ett cirkulärt flöde. Det är dock värt att tänka på att återvinning är det sista steget i en cirkulär modell. Genom att laga våra pallar sätter vi fokus på den innersta kärnan av cirkulär ekonomi där vi gör allt för att produkterna ska hålla så länge som möjligt i syfte att uppnå så många återanvändningar som möjligt.


Hur kan ni förlänga livslängden på era produkter? Kan ni hitta möjligheter där en produkt kan börja återanvändas av flera olika kunder? Kan modeller med uthyrning och pantsystem, där produkter cirkulerar flera gånger, ersätta linjära modeller där produkter tillverkas för engångsförsäljning? Förutsättningarna ser väldigt olika ut i olika verksamheter och branscher. Jag tror dock att det är viktigt att på allvar utmana sina affärsmodeller för att hitta hållbara lösningar om man vill vara ett slagkraftigt företag om 10 år, eller om man överhuvudtaget vill finnas kvar.


Pontus Björkdahl, Hållbarhetschef Svenska Retursystem

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Brita Forsström

Brita Forsström

Presskontakt Kommunikationsansvarig 073-390 89 80

Att handla fräsch mat är en självklarhet. Det är därför vi på Svenska Retursystem finns.

Svenska Retursystem effektiviserar och miljöanpassar livsmedelsbranschens varuflöden. Detta sker på uppdrag av bolagets ägare Dagligvaruleverantörerna (DLF) och Svensk Dagligvaruhandel (SVDH). Grundidén är att landets livsmedel ska distribueras i gemensamma lådor och pallar som kan användas om och om igen.

Bolaget har sin kärnverksamhet i Sverige och är en viktig länk i ledet till att alla varor är fräscha när det når butiken eller restaurangen. Hälften av Sveriges färskvaruleveranser går via retursystemet.

Svenska Retursystem AB
Vasagatan 7
11120 Stockholm
Sverige