Gå direkt till innehåll
Klimatsmarta returbackar har ersatt över två miljarder förpackningar

Pressmeddelande -

Klimatsmarta returbackar har ersatt över två miljarder förpackningar

Livsmedelsbranschens smarta kretslopp för lastbärare har i dagarna nått en viktig milstolpe. De hållbara backarna har nu ersatt över två miljarder engångsemballage.

–Vi i livsmedelsbranschen har genom vårt gemensamma retursystem för pallar och backar sedan länge sett fördelarna med återanvändning och att dela på resurser. Trots att svenska konsumenter möter de gråa backarna varje gång de går in i en matbutik är det få som känner till hur effektivt och hållbart landets livsmedel transporteras från producenter ut till butiker och restauranger, säger Anna Elgh, vd på Svenska Retursystem.

Hälften av Sveriges färskvaror distribueras idag i returbackar. Sedan retursystemet startade upp för drygt 20 år sedan har de återanvändningsbara backarna skickats runt i livsmedelskedjan över två miljarder gånger. Nu hoppas Svenska Retursystem att det cirkulära sättet att jobba ska inspirera fler branscher att arbeta mer effektivt och minska sin resursanvändning.

– Vi tror att liknande initiativ i andra branscher skulle stärka Sveriges konkurrenskraft. Vi behöver alla vara med och bidra till landets långsiktiga omställning mot en cirkulär ekonomi, säger Anna Elgh.

Varje returlåda som skickas ut sparar in motsvarande 219 gram koldioxidekvivalenter. Bara under 2020 sparade systemet in nära 35.000* ton koldioxidekvivalenter. Det motsvarar 26.000 lastbilstransporter från Ystad till Haparanda.

Om Svenska Retursystems klimatsmarta backar

  • De har en livslängd på 15 år och används i snitt 150 gånger.
  • En användning innebär att lådan används i hela flödet mellan matproducent, grossist, butik/restaurang och tillbaka till retursystemets produktionsanläggningar för tvätt.
  • Trasiga backar lagas. När de inte längre kan lagas skickas de tillbaka till tillverkaren som maler ner dem och använder materialet vid produktion av nya backar. På så sätt lever materialet kvar i flera generationer.

* På retursystem.se kan du läsa mer om livscykelanalyserna som ligger bakom beräkningarna av koldioxidbesparingarna.

Ämnen

Regioner


Svenska Retursystem är det smarta kretsloppet för landets livsmedel. Över hälften av Sveriges färskvaror distribueras med retursystemets klimatsmarta lastbärare. Läs mer på www.retursystem.se.

Kontakter

Brita Forsström

Brita Forsström

Presskontakt Kommunikationsansvarig 073-390 89 80

Att handla fräsch mat är en självklarhet. Det är därför vi på Svenska Retursystem finns.

Svenska Retursystem effektiviserar och miljöanpassar livsmedelsbranschens varuflöden. Detta sker på uppdrag av bolagets ägare Dagligvaruleverantörerna (DLF) och Svensk Dagligvaruhandel (SVDH). Grundidén är att landets livsmedel ska distribueras i gemensamma lådor och pallar som kan användas om och om igen.

Bolaget har sin kärnverksamhet i Sverige och är en viktig länk i ledet till att alla varor är fräscha när det når butiken eller restaurangen. Hälften av Sveriges färskvaruleveranser går via retursystemet.

Svenska Retursystem AB
Vasagatan 7
11120 Stockholm
Sverige