Gå direkt till innehåll
Pallar och lådor hos Everfresh. Foto: Joakim Palm Karlsson
Pallar och lådor hos Everfresh. Foto: Joakim Palm Karlsson

Pressmeddelande -

Nya klimatsmarta pallar för Coop frukt och grönt

Everfresh satsar klimatsmart och byter träpall mot SRS returpallar för sina varutransporter till och från Coop. Från mitten av april får landets samtliga Coopbutiker sin frukt och grönt levererad på de hållbara och cirkulära pallarna.

Varje månad levererar Everfresh cirka 55.000 pallar med frukt och grönt till Coops 800 butiker i hela landet. Bytet från träpall till returpallar generar en årlig besparing på cirka 50 ton CO2e.

"Klimatfrågan är en av vår tids allra viktigaste utmaningar. För oss är det en självklarhet att göra allt vi kan för att bidra till en mer hållbar matkonsumtion. Att byta till mer klimatsmarta pallar är därför en naturlig del av vår strategi", säger Dragisa Jovanovic, projektledare på Everfresh.

För chaufförerna innebär hanteringen av SRS pallar också en bättre arbetsmiljö och även en förenklad hantering. Träpallar klasskvalificeras i olika kvalitéer som ofta leder till tidsödande diskussioner, vilket nu helt elimineras.

"Det är mycket positivt att Everfresh går över till att använda pallar som kan återanvändas och gå in i ett cirkulärt system. Förutom att användningen av den här pallen minskar klimatpåverkan, medför id-märkningen på pallarna tidigare och mer korrekt dataöverföring som förbättrar transportplanering. Med pallarna blir även arbetsmiljön mer hälsosam för chaufförer, terminalarbetare och butiksmedarbetare eftersom SRS pallar inte avger damm och träflis", säger Peter Rosendahl, transportchef på Coop Sverige.

För Everfresh innebär övergången en bättre spårhantering. SRS pallar är försedda med RFID-taggar och Everfresh blir först med att läsa av taggarna. På så sätt vet de alltid var varje pall befinner sig och hur många pallar som flödar ut och in per dag. Everfreshs intention är att framåt öka spårbarheten för all frukt och grönt som är lastad på pallen, vilket är värdefullt när efterfrågan på spårbarhet ökar kraftigt.

"Många svenska odlare levererar frukt och grönt till Coop och det här ger ringar på vattnet i hela branschen. Flera odlare kommer nu att passa på att utöka sin användning av de betydligt mer hållbara pallarna till glädje för både klimatet och användarnas arbetsmiljö. Vi är självklart stolta över att få vara med och hjälpa till med att reducera företagens klimatpåverkan" säger Sigrid Helgason, Key Account Manager på Svenska Retursystem.


Om Helpall grå
Helpall grå är standardiserad och anpassad för automatisk hantering. Den tål hög påfrestning, är friktionssäker och fungerar bra i frysmiljö. Den väger 10 kg mindre än en motsvarande träpall. Pallens beräknade livslängd är 15 år. Den avger inte damm eller träflisor vilket ger en mer hälsosam arbetsmiljö för alla som hanterar den genom hela flödet.

Om Everfresh
Everfresh är ett av Sveriges ledande frukt -och gröntföretag. Bolaget ingår i Total Produce Nordic, (TPN) en grupp av frukt- och gröntföretag. TPN ingår i koncernen Dole plc.Everfresh har sin huvudsakliga verksamhet i Långeberga utanför Helsingborg. Läs mer på www.everfresh.se


Kontakt
Brita Forsström, presskontakt Svenska Retursystem brita.forsstrom@retursystem.se
Erik Kruse, content writer Total Produce Nordic erik.k@totalproduce.se

Ämnen

Regioner


Svenska Retursystem driver och utvecklar livsmedelsbranschens gemensamma system för distribution av varor. Distributionen sker med lådor och pallar som kan användas om och om igen. Svenska Retursystem ägs av Svensk Dagligvaruhandel och Dagligvaruleverantörernas förbund. År 2021 tvättades 172 miljoner lådor och 10 miljoner pallar i någon av företagets fyra tvättanläggningar runt om i Sverige. Företaget har över 1500 kunder, cirka 180 anställda och en årsomsättning på 798 miljoner 2021.

Kontakter

Brita Forsström

Brita Forsström

Presskontakt Kommunikationsansvarig 073-390 89 80

Att handla fräsch mat är en självklarhet. Det är därför vi på Svenska Retursystem finns.

Svenska Retursystem effektiviserar och miljöanpassar livsmedelsbranschens varuflöden. Detta sker på uppdrag av bolagets ägare Dagligvaruleverantörerna (DLF) och Svensk Dagligvaruhandel (SVDH). Grundidén är att landets livsmedel ska distribueras i gemensamma lådor och pallar som kan användas om och om igen.

Bolaget har sin kärnverksamhet i Sverige och är en viktig länk i ledet till att alla varor är fräscha när det når butiken eller restaurangen. Hälften av Sveriges färskvaruleveranser går via retursystemet.

Svenska Retursystem AB
Vasagatan 7
11120 Stockholm
Sverige