Gå direkt till innehåll
Fusion eller Fission?

Pressmeddelande -

Fusion eller Fission?

Fusion

Fusion innebär att två eller fler bolag slås samman så att verksamheterna i fortsättningen drivs i endast ett av bolagen. Det kan handla om att dotterbolag går upp i moderbolaget eller att moderbolaget går upp i dotterbolaget ,s k omvänd fusion. Det kan också vara att systerföretag, eller företag helt utan tidigare sammankoppling, fusioneras. En fusion kan exempelvis göras för att underlätta administrationen eller vara ett sätt att avveckla en verksamhet som inte längre är aktuell.

Fission

Delning (fission) är raka motsatsen och kan exempelvis göras för att minska risken i verksamheten eller när två ägare vill gå skilda vägar utan skattekonsekvenser, vilket är möjligt sedan i januari 2016.

Läs mer

Fusion >>
Fission/delning >>

Kontakta oss

Såväl fusion som fission kan medföra en del konsekvenser som måste beaktas, till exempel om man vill skydda namnet på det företag som upphör eller om fastighet genom fusionen får ny ägare. Vi på Svenska Standardbolag har koll på sådana aspekter och du kan vara trygg i att vi beaktar dem i samråd med dig.

Välkommen att kontakta oss för mer information om våra bolagstjänster, eller besök gärna något av våra kontor >>

Falun (HK) 023 – 79 23 00
Stockholm 08 – 23 41 15
Göteborg 031 – 17 12 25
Malmö 040 – 720 20
E-post: info@standardbolag.se

Kontakta oss >>

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Om Svenska Standardbolag AB

Svenska Standardbolag är marknadsledande inom bolagstjänster i Sverige sedan 1954 och har bistått svenskt näringsliv med bolagstjänster vid mer än 400 000 tillfällen. Vårt lagerbolag AB Grundstenen är vår till antalet största tjänst. Mer än 130.000 har startat företag med ett AB Grundstenen.

Svenska Standardbolag är också ledande inom området avvecklingar av aktiebolag. Sedan 1992 har fler än 13 000 aktiebolag avvecklats genom den unika tjänsten för snabbavveckling, Slutstenen.

Utöver vårt huvudkontor i Falun har vi även kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Kontaktuppgifter

Besöksadress:      Magasinsgatan 7 B
Adress:               Box 292, 791 27 Falun
Telefon:             +46 (0)23 79 23 00
Fax:                   +46 (0)23 288 94
E-post:               info@standardbolag.se
Hemsida:            www.standardbolag.se

Presskontakt

Anita Berggren

Presskontakt Verksamhetschef 023 - 79 23 00

Erik Berggren

Presskontakt VD 023 - 79 23 00

Svenska Standardbolag är marknadsledande inom bolagstjänster i Sverige sedan 1954 och har bistått svenskt näringsliv med bolagstjänster vid mer än 200 000 tillfällen.

Svenska Standardbolag är marknadsledande inom bolagstjänster i Sverige. Vårt lagerbolag AB Grundstenen är vår till antalet största tjänst. Mer än 130.000 svenska företag har startats med en AB Grundstenen. Svenska Standardbolag är också ledande inom området avvecklingar av aktiebolag. Sedan 1992 har fler än 13 000 aktiebolag avvecklats genom den unika snabbavvecklingstjänsten Slutstenen.

Svenska Standardbolag AB
Magasinsgatan 7B, Box 292
791 27 Falun