Gå direkt till innehåll
Hur väljer jag räkenskapsår för mitt aktiebolag?

Pressmeddelande -

Hur väljer jag räkenskapsår för mitt aktiebolag?

Hur väljer jag räkenskapsår för mitt aktiebolag?

Vanligen är det två saker som man först ska fundera över när man väljer räkenskapsår.

  • det kan vara lämpligt att lägga bokslutsdatum när man har lågsäsong och därmed tid att arbeta med bokslutsarbete och inventering etc
  • ska första räkenskapsåret vara så långt som möjligt så att intäkterna kommer ikapp de inledande kostnaderna? 

Andra förhållanden kan också påverka valet av räkenskapsår, t ex den tidpunkt när det blir möjligt att få vinstutdelning från bolaget. 

Möjligheten att välja bokslutsdatum har växlat under åren, från att ha varit helt fritt till att inskränkas kraftigt till att bli friare igen. De flesta har 31/12 som bokslutsdatum, vilket som regel också ansetts bäst från statsmakternas sida. Andra vanliga bokslutsdatum är 30/4, 30/6 och 31/8. Länge var det bara dessa bokslutsdatum som var tillåtna utan att söka dispens och det är få aktiebolag som har något annat bokslutsdatum än dessa.

Det är nog fortfarande inte så känt att man från och med 2011-01-01 har möjlighet att välja den sista dagen i valfri månad som bokslutsdatum, t ex 31 januari, 28 februari, etc. 

Aktiebolagets första räkenskapsår kan vara så kort som en dag och kan utsträckas till att vara maximalt arton månader. Förkortning eller förlängning av räkenskapsåret kan även göras om ändring av räkenskapsåret görs.

Ändring av räkenskapsår för ett aktiebolag

Att ändra ett räkenskapsår för aktiebolaget till att i fortsättningen vara per 31/12 går som regel bra. Annan ändring kräver som regel dispens och välmotiverade skäl för att få tillstånd att ändra. Bolag i samma koncern ska ha samma räkenskapsår och anpassning till koncernen kan göras utan särskilt tillstånd.

Frågor

Frågor som rör räkenskapsår eller annat? Kontakta något av våra kontor!

Falun                                               Stockholm
023-79 23 00                                    08-23 41 15                                                                                                      

Göteborg                                         Malmö
031-17 12 25                                    040-720 20

Mer information

Information och bra att veta vid start av bolag
Att starta bolag eller företag i bolagsform
Ordlista inom bolagsrätt och bolagsärenden
Bolagsboken - Aktiebolagslagen för aktieägare, styrelse och revisorer
FAQ - Vanliga frågor och aktiebolag samt att starta aktiebolag

Wiliam Björklund
Telefon: 023-79 23 34
E-post: wiliam.bjorklund@standardbolag.se 

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar


Om Svenska Standardbolag AB

Svenska Standardbolag är marknadsledande inom bolagstjänster i Sverige sedan 1954 och har bistått svenskt näringsliv med bolagstjänster vid mer än 300 000 tillfällen. Vårt lagerbolag AB Grundstenen är vår till antalet största tjänst. Mer än 130.000 har startat företag med ett AB Grundstenen.

Svenska Standardbolag är också ledande inom området avvecklingar av aktiebolag. Sedan 1992 har fler än 13 000 aktiebolag avvecklats genom den unika tjänsten för snabbavveckling, Slutstenen.

Utöver vårt huvudkontor i Falun har vi även kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Kontaktuppgifter

Besöksadress:      Magasinsgatan 7 B
Adress:               Box 292, 791 27 Falun
Telefon:             +46 (0)23 79 23 00
Fax:                   +46 (0)23 288 94
E-post:               info@standardbolag.se
Hemsida:            www.standardbolag.se

Presskontakt

Anita Berggren

Presskontakt Verksamhetschef 023 - 79 23 00

Erik Berggren

Presskontakt VD 023 - 79 23 00