Gå direkt till innehåll
Nyttan med lagerbolag

Pressmeddelande -

Nyttan med lagerbolag

Svenska Standardbolag startade sin verksamhet 1954 och redan från början tillhandahöll vi lagerbolag eftersom Standardbolags grundare Gustaf Bertil Ihrman hade insett behovet. Innan dess fanns inte begreppet lagerbolag. Under ett antal år hade bolagen ”blomnamn”, t ex AB Ess-Tussilago och AB Ess-Forsythia. Därefter övergick vi till namnet AB Grundstenen + ett löpnummer. Antalet bolag som vi hjälpt våra kunder med närmar sig nu 350 000 och merparten av dessa har varit lagerbolag.

Under företagets första decennier var förändringstakten relativt långsam vad gäller lagar, förordningar och teknik. Handläggningstiden hos myndigheterna var som regel betydande i jämförelse med idag. Under de senaste årtiondena har mycket hänt inom ordbehandling, datorer och dataprogram, kopieringsapparater, e-post m m. Kraven på snabbhet har ökat i samma takt som de tekniska landvinningarna, och det gäller såväl företag som myndigheter och allmänhet. Det innebär att även om handläggningstiden hos myndigheterna vanligen är snabbare nuförtiden, finns fortfarande behovet av omedelbar tillgång till organisationsnummer och därav önskemålet att starta med lagerbolag.

Olika lagerbolag men också nybildning

För att möta behovet av snabb tillgång till organisationsnummer har vi de senaste årtiondena på lager inte bara färdiga aktiebolag med organisationsnummer, utan även handelsbolag, kommanditbolag, ekonomiska föreningar och bostadsrättsföreningar. Det har även funnits önskemål om stiftelser på lager men det har dock inte gått att tillmötesgå, dock hjälper vi till med att nybilda stiftelser. Självklart gör vi även nybildning av aktiebolag, kommanditbolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar och bostadsrättsföreningar.

Frågor?

Vare sig du önskar starta bolag eller förening genom nybildning eller färdigt bolag/förening är du välkommen att kontakta oss.

Falun (HK) 023 – 79 23 00
Stockholm 08 – 23 41 15
Göteborg 031 – 17 12 25
Malmö 040 – 720 20
E-post: info@standardbolag.se

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Om Svenska Standardbolag AB

Svenska Standardbolag är marknadsledande inom bolagstjänster i Sverige sedan 1954 och har bistått svenskt näringsliv med bolagstjänster vid mer än 400 000 tillfällen. Vårt lagerbolag AB Grundstenen är vår till antalet största tjänst. Mer än 130.000 har startat företag med ett AB Grundstenen.

Svenska Standardbolag är också ledande inom området avvecklingar av aktiebolag. Sedan 1992 har fler än 13 000 aktiebolag avvecklats genom den unika tjänsten för snabbavveckling, Slutstenen.

Utöver vårt huvudkontor i Falun har vi även kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Kontaktuppgifter

Besöksadress:      Magasinsgatan 7 B
Adress:               Box 292, 791 27 Falun
Telefon:             +46 (0)23 79 23 00
Fax:                   +46 (0)23 288 94
E-post:               info@standardbolag.se
Hemsida:            www.standardbolag.se

Presskontakt

Anita Berggren

Presskontakt Verksamhetschef 023 - 79 23 00

Erik Berggren

Presskontakt VD 023 - 79 23 00

Svenska Standardbolag är marknadsledande inom bolagstjänster i Sverige sedan 1954 och har bistått svenskt näringsliv med bolagstjänster vid mer än 200 000 tillfällen.

Svenska Standardbolag är marknadsledande inom bolagstjänster i Sverige. Vårt lagerbolag AB Grundstenen är vår till antalet största tjänst. Mer än 130.000 svenska företag har startats med en AB Grundstenen. Svenska Standardbolag är också ledande inom området avvecklingar av aktiebolag. Sedan 1992 har fler än 13 000 aktiebolag avvecklats genom den unika snabbavvecklingstjänsten Slutstenen.

Svenska Standardbolag AB
Magasinsgatan 7B, Box 292
791 27 Falun