Gå direkt till innehåll
Registrering av varumärke

Pressmeddelande -

Registrering av varumärke

Vi har 30 års erfarenhet av att hantera varumärken och 60 års erfarenhet att hantera frågor som rör bolagsnamn. Vi handlägger varumärkesskydd efter samma principer som våra andra tjänster, fast pris och snabb handläggning. Vi handlägger också förnyelse och överlåtelse av varumärken.

Likhetsgranskning av varumärken är strängare än likhetsgranskning av företagsnamn. Registrering av varumärke ger därför ett vidare skydd mot förväxling med andra varumärken och företag. Lokalt eller regionalt registrerat företagsnamn får genom varumärkesregistrering ett rikstäckande skydd.

Ett varumärke är kännetecknet för ett företags produkter och/eller tjänster, till skillnad från ett företags namn som är kännetecknet för dess rörelse.

Ett varumärke kan bestå av alla tecken som kan återges grafiskt, särskilt ord, inbegripet personnamn, samt figurer, bokstäver, siffror och formen eller utstyrseln på en vara eller dess förpackning, förutsatt att tecknen kan särskilja en näringsidkares varor/tjänster från andra näringsidkares.

ORDMÄRKE
Består av ord. För att erhålla skydd ska ord som regel vara speciella, d v s inte beskrivande för verksamheten och inte för allmänna. Mest gångbara är rena fantasiord.

FIGURMÄRKE
Består normalt av s k logotype med eller utan textinslag. Även figur ska vara särpräglad för att vinna skydd.

LAND
Ansökan kan göras i ett eller flera länder. Vanligt är att ansöka om svensk registrering och under prioritetstiden (sex månader från inlämnandet) fundera på om ytterligare länder kan vara aktuella.

INTERNATONELL ANSÖKAN
Grundar sig på tidigare nationellt märke eller ansökan. Kan avse alla eller enstaka länder inom EU eller andra delar av världen, t ex USA. Går ansökan inte igenom i ett land kan den ändå fortsättas i övriga länder.

EUROPAMÄRKE
Avser alla länder inom EU. Går ansökan inte igenom i ett av de europeiska länderna faller varumärkesansökan i sin helhet och man kan inte fortsätta i övriga länder.

INNEHAVARE
Kan vara juridisk eller fysisk person.

DISCLAIMER
Ett märke som är registreringsbart men som innehåller enstaka ord som inte kan skyddas kan registreras med disclaimer. Med detta menas en anteckning i patentverkets varumärkesregister att visst/vissa ord i märket inte har skydd.

REGISTRERAT VARUMÄRKE
Genom registrering vinner varumärket skydd under 10 år, vilket sedan kan förlängas 10 år i taget. Registrerat märke får förses med ®-symbolen. Pågående ansökan får förses med ™.

Viktigt!
Ett märke ska användas i sin registrerade form, annars riskerar det att tappa sitt skydd.

Våra kontor:

Kontakta något av våra kontor så kan vi berätta mer, eller gå direkt till vår onlinebeställning av varumärkesskydd!


Falun (HK): 023 – 79 23 00
Stockholm: 08 – 23 41 15
Göteborg: 031 – 17 12 25
Malmö: 040 – 720 20
E-post: info@standardbolag.se

www.standardbolag.se

Svenska Standardbolag AB är sedan 1954 i det svenska näringslivets tjänst med så gott som allt som kräver registrering hos Bolagsverket. Mest kända är vi för att tillhandahålla s k lagerbolag och lagerföreningar. Bland våra andra tjänster kan nämnas fusioner, ökning och minskning av aktiekapital, ändring av företagsnamn, varumärken och registrering av domännamn.

Ämnen

Kategorier


Om Svenska Standardbolag AB

Svenska Standardbolag är marknadsledande inom bolagstjänster i Sverige sedan 1954 och har bistått svenskt näringsliv med bolagstjänster vid mer än 400 000 tillfällen. Vårt lagerbolag AB Grundstenen är vår till antalet största tjänst. Mer än 130.000 har startat företag med ett AB Grundstenen.

Svenska Standardbolag är också ledande inom området avvecklingar av aktiebolag. Sedan 1992 har fler än 13 000 aktiebolag avvecklats genom den unika tjänsten för snabbavveckling, Slutstenen.

Utöver vårt huvudkontor i Falun har vi även kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Kontaktuppgifter

Besöksadress:      Magasinsgatan 7 B
Adress:               Box 292, 791 27 Falun
Telefon:             +46 (0)23 79 23 00
Fax:                   +46 (0)23 288 94
E-post:               info@standardbolag.se
Hemsida:            www.standardbolag.se

Presskontakt

Anita Berggren

Presskontakt Verksamhetschef 023 - 79 23 00

Erik Berggren

Presskontakt VD 023 - 79 23 00

Svenska Standardbolag är marknadsledande inom bolagstjänster i Sverige sedan 1954 och har bistått svenskt näringsliv med bolagstjänster vid mer än 200 000 tillfällen.

Svenska Standardbolag är marknadsledande inom bolagstjänster i Sverige. Vårt lagerbolag AB Grundstenen är vår till antalet största tjänst. Mer än 130.000 svenska företag har startats med en AB Grundstenen. Svenska Standardbolag är också ledande inom området avvecklingar av aktiebolag. Sedan 1992 har fler än 13 000 aktiebolag avvecklats genom den unika snabbavvecklingstjänsten Slutstenen.

Svenska Standardbolag AB
Magasinsgatan 7B, Box 292
791 27 Falun