Pressmeddelande -

Skydda ditt företags namn genom varumärke!

Anser du att namnet på ditt företag är av stor vikt bör du ta ställning till att registrera namnet även som varumärke.

Det är lättare att registrera ett varumärke som liknar någon annans företagsnamn än att registrera ett företagsnamn som liknar annans företagsnamn. Innebörden av det är att man avsevärt ökar skyddet för sitt namn genom att registrera det även som varumärke. Om någon annan hinner före och registrerar varumärke som av kundkretsen förväxlas med ditt företag riskerar verksamheten att skadas.

Svenska Standardbolag har alltsedan starten arbetat med frågor kring företagsnamn och varumärken. Vi har därmed en bred erfarenhet att ordna med registrering av dessa kännetecken och att lösa problematik som kan uppstå i samband därmed. Här kan du läsa mer om vad som gör att vi är bra på detta och varför man ska anlita just oss och inte någon annan: http://www.standardbolag.se/varumarkesombud-varfor

Relaterade länkar

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kategorier

  • svenska standardbolag
  • standardbolag
  • varumärke
  • varumärken
  • registrera varumärke
  • registrera varumärken
  • företagsnamn

Om Svenska Standardbolag AB

Svenska Standardbolag är marknadsledande inom bolagstjänster i Sverige sedan 1954 och har bistått svenskt näringsliv med bolagstjänster vid mer än 400 000 tillfällen. Vårt lagerbolag AB Grundstenen är vår till antalet största tjänst. Mer än 130.000 har startat företag med ett AB Grundstenen.

Svenska Standardbolag är också ledande inom området avvecklingar av aktiebolag. Sedan 1992 har fler än 13 000 aktiebolag avvecklats genom den unika tjänsten för snabbavveckling, Slutstenen.

Utöver vårt huvudkontor i Falun har vi även kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Kontaktuppgifter

Besöksadress:      Magasinsgatan 7 B
Adress:               Box 292, 791 27 Falun
Telefon:             +46 (0)23 79 23 00
Fax:                   +46 (0)23 288 94
E-post:               info@standardbolag.se
Hemsida:            www.standardbolag.se

Kontakter

Anita Berggren

Presskontakt Verksamhetschef 023 - 79 23 00

Erik Berggren

Presskontakt VD 023 - 79 23 00