Gå direkt till innehåll
Skydda ditt varumärke, hellre tidigt än för sent!

Pressmeddelande -

Skydda ditt varumärke, hellre tidigt än för sent!

Skydda ditt varumärke, hellre tidigt än för sent!

Vi på Svenska Standardbolag AB:s varumärkesavdelning har många års erfarenhet av varumärken och har funnit att varumärket ofta söks för sent och därför inte längre kan få ett så exklusivt och omfattande skydd som önskas, kanske inte ens längre går att skydda överhuvudtaget. Under den tid som märket (utan att vara registrerat) har använts kan det ha blivit populärt, vilket upptäckts av andra som själva börjat använda samma eller liknande och även registrerat det som just varumärke eller namn på ett företag.

Varumärkesregistrering ökar ditt skydd
Det är vanligt att man använder sitt företagsnamn eller delar därav som varumärke och menar att
man är tillräckligt skyddad genom att namnet finns i Bolagsverkets namnregister. Dock kan användning av ord i företagsnamnet som varumärke utan registrering medföra varumärkesintrång.
Exempel: Qvinns Corner AB som i rörelse använt beteckningen Qvinns Corner ansågs av Högsta Domstolen ha begått intrång i varumärket QVINNY.

Att registrera ett värdefullt kännetecken som både företagsnamn och varumärke medför en
kombinationseffekt som ger ett mycket starkare skydd.

Handelsbolag, kommanditbolag och enskilda näringsidkare har skydd för sitt namn bara inom länet.
Genom att registrera varumärke kan skyddet utökas till att omfatta hela riket.


Svenska Standardbolag AB
Wiliam Björklund
wiliam.bjorklund@standardbolag.se

Ämnen

Taggar

Regioner


Om Svenska Standardbolag AB

Svenska Standardbolag är marknadsledande inom bolagstjänster i Sverige sedan 1954 och har bistått Svenskt Näringsliv med bolagstjänster vid mer än 200 000 tillfällen.

Vårt lagerbolag AB Grundstenen är vår till antalet största tjänst. Mer än 120.000 svenska företag har startats med en AB Grundstenen.

Svenska Standardbolag är också ledande inom området avvecklingar av aktiebolag. Sedan 1992 har fler än 10 000 aktiebolag avvecklats genom den unika tjänsten för snabbavveckling, Slutstenen.

Utöver vårt huvudkontor i Falun har vi även kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Hösten 2000 startades Sveriges idag ledande aktör inom arkivtjänster, Depona AB, av Svenska Standardbolag och Magnus Litens. Depona bedriver arkivverksamhet på tio orter i Sverige och har tusentals kunder som använder sig av Deponas webbaserade arkivlösning Visual archive.

Presskontakt

Anita Berggren

Presskontakt Verksamhetschef 023 - 79 23 00

Erik Berggren

Presskontakt VD 023 - 79 23 00

Relaterat material

Svenska Standardbolag är marknadsledande inom bolagstjänster i Sverige sedan 1954 och har bistått svenskt näringsliv med bolagstjänster vid mer än 200 000 tillfällen.

Svenska Standardbolag är marknadsledande inom bolagstjänster i Sverige. Vårt lagerbolag AB Grundstenen är vår till antalet största tjänst. Mer än 130.000 svenska företag har startats med en AB Grundstenen. Svenska Standardbolag är också ledande inom området avvecklingar av aktiebolag. Sedan 1992 har fler än 13 000 aktiebolag avvecklats genom den unika snabbavvecklingstjänsten Slutstenen.

Svenska Standardbolag AB
Magasinsgatan 7B, Box 292
791 27 Falun