Pressmeddelande -

Snabbavvecklingen Slutstenen | Om du ska avveckla bolaget

Snabbavvecklingen Slutstenen

Mer än 15 000 aktiebolag har sedan 1992 avvecklats genom vår avvecklingstjänst Slutstenen. Att avveckla sitt bolag genom att sälja det till Svenska Standardbolag är idag det vanligaste sättet att snabbt avveckla sitt bolag.

Så går det till

I korthet går det till så att vi värderar bolaget och ger säljarna ett bud på aktierna. Om budet accepteras köper vi bolaget och påbörjar avvecklingsprocessen omedelbart efter att köpet är fullföljt.

Det första steget är att ägaren kontaktar oss och ber om en offert på det bolag som ägaren vill skall avvecklas. Vi lämnar en offert med utgångspunkt från det material vi har fått, bäst är om vi kan få en aktuell resultat och –balansrapport men senast årsredovisningen fungerar bra som en indikation på vad priset blir om bolaget har haft liten eller ingen verksamhet de senaste året. När offerten är accepterad sänder vi köpeavtal, handlingar nödvändiga för överlåtelsen och en lista på de handlingar vi behöver för att kunna genomföra överlåtelsen.

När köpeavtal, aktiebrev och övriga handlingar kommit till oss betalas köpeskillingen.

Frågor?

Kontakta vårt falukontor på 023-792300 eller besök vår hemsida www.standardbolag.se.

Erik Berggren
Verkställande Direktör, Svenska Standardbolag AB
Telefon: 023-79 23 00      
E-post: erik.berggren@standardbolag.se

Anders Borgs
Ekonomichef, Svenska Standardbolag AB
Telefon: 023-79 23 00      
E-post: anders.borgs@standardbolag.se

Svenska Standardbolag AB är sedan 1954 i det svenska näringslivets tjänst med så gott som allt som kräver registrering hos Bolagsverket. Mest kända är vi för att tillhandahålla s k lagerbolag och lagerföreningar. Bland våra andra tjänster kan nämnas fusioner, ökning och minskning av aktiekapital, ändring av företagsnamn, varumärken och registrering av domännamn.

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kategorier

  • slutstenen
  • avveckla bolag
  • snabbavveckling
  • standardbolag
  • svenska standardbolag

Om Svenska Standardbolag AB

Svenska Standardbolag är marknadsledande inom bolagstjänster i Sverige sedan 1954 och har bistått svenskt näringsliv med bolagstjänster vid mer än 400 000 tillfällen. Vårt lagerbolag AB Grundstenen är vår till antalet största tjänst. Mer än 130.000 har startat företag med ett AB Grundstenen.

Svenska Standardbolag är också ledande inom området avvecklingar av aktiebolag. Sedan 1992 har fler än 13 000 aktiebolag avvecklats genom den unika tjänsten för snabbavveckling, Slutstenen.

Utöver vårt huvudkontor i Falun har vi även kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Kontaktuppgifter

Besöksadress:      Magasinsgatan 7 B
Adress:               Box 292, 791 27 Falun
Telefon:             +46 (0)23 79 23 00
Fax:                   +46 (0)23 288 94
E-post:               info@standardbolag.se
Hemsida:            www.standardbolag.se

Kontakter

Anita Berggren

Presskontakt Verksamhetschef 023 - 79 23 00

Erik Berggren

Presskontakt VD 023 - 79 23 00