Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Starta företag tillsammans och välja bolagsform eller förening | Svenska Standardbolag AB

Starta företag tillsammans och välja bolagsform eller förening

Enligt Bolagsverkets statistik registrerades färre nya företag i februari 2012 än föregående år, vilket också var väntat eftersom nyföretagandet 2011 påverkades av reformer som sänkt lägsta aktiekapital och slopat krav på revisor.

Företagsformen handelsbolag avviker genom en liten ökning medan kommanditbolag minskat med nästan 36 %, ett förhållande som förvånar och kommenteras nedan.

Valet av bolagsform vid start av företag kan ibland vara svårt. Vilka är skillnaderna mellan de olika bolagsformerna och vad innebär en ekonomisk förening? Här beskriver Svenska Standardbolag skillnaderna och likheterna mellan aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag samt ekonimisk förening och bostadsrättsförening. Detta kommer vara till god hjälp vid valet av bolagsform eller förening.

Starta Aktiebolag

Att starta aktiebolag har blivit det dominerande sättet att komma igång med att driva ett företag (t om betydligt vanligare än enskild firma). Som orsaker kan nämnas

  • ovan nämnda reformer beträffande aktiekapital och revisor
  • enklare att göra åtskillnad på företagets ekonomi och den egna ekonomin
  • lättare att göra affärer med kunder och leverantörer som litar mer på bolagsformen aktiebolag
  • om man sköter rörelsen på ett normalt sätt riskerar man bara insatt kapital och riskerar inte privata tillgångar (om man inte skrivit på borgensförbindelse för rörelsenödvändigt lån)
  • man kan vid starten valfritt välja vilket räkenskapsår man helst vill ha

Starta Handelsbolag

Har man inte tillgång till 50 000 kronor kontant eller i egendom som är till nytta för bolaget men har en bra affärsidé tillsammans med någon kan handelsbolaget vara ett bra alternativ fram till dess att man byggt upp ett kapital som gör det möjligt att övergå till att bli ett aktiebolag. Om man bildar eller startar ett handelsbolag måste man dock vara fullt på det klara med de risker som det innebär, t ex:

  • ansvaret för rörelsen vilar på samtliga bolagsmän, en för alla och alla för en med allt man äger och har vilket medför att en dumhet eller ett misstag som en av bolagsmännen gör kan få mycket stora konsekvenser för de andra bolagsmännen
  • troligen begränsas antalet tänkta kunder eftersom många, t ex stat och kommun, brukar vilja ha med ett aktiebolag att göra
  • om någon av bolagsmännen i egenskap av privatperson är bolagsman får bolaget inte ha något annat räkenskapsår än kalenderåret

 För att begränsa risken i ett handelsbolag rekommenderar vi att firman tecknas av bolagsmännen gemensamt alternativt att man väljer den särskilda form av handelsbolag som kallas för kommanditbolag. Är inte alla bolagsmän aktiva och drivande rekommenderas definitivt att välja kommanditbolag istället för handelsbolag.

Starta Kommanditbolag

I februari 2012 registrerades 507 nya handelsbolag och 74 nya kommanditbolag. Frågan är om inte förhållandet borde vara det motsatta med tanke på ovan nämnd risk för handelsbolaget. I vart fall skulle förmodligen 50 % för vart och ett av bolagsformerna svara mer mot vad som är rimligt. Att t ex två makar bildar bolag är vanligt och att det då är en av dem som är branschkunnig och driftig. I sådant läge kan man minska risken betydligt genom att bilda kommanditbolag. Kommanditbolaget är ett handelsbolag där skillnaden består i att en eller flera personer i bolaget tar på sig obegränsad risk medan övriga bara riskerar sin insats, t e x 100 kronor. Om olyckan är framme har man då sett till att begränsa familjens/övriga bolagsmäns skada.

Starta Ekonomisk Förening

Ekonomisk förening kan också användas för att starta företag tillsammans. Föreningsformen är dock i skymundan av övriga företagsformer, ett förhållandevis litet antal sådana startas och då främst för speciella kollektiva ändamål, där grundregeln är att man inte ska kunna neka någon att bli medlem i föreningen.

Starta Bostadsrätts Förening

Bostadsrättsförening är en egen gren av ekonomisk förening där verksamheten är att till medlemmarna upplåta bostäder i en fastighet.

Mer information kring bolagsformer och föreningar

Aktiebolag >> (länkar till resp. undersida)

Handelsbolag >>

Kommanditbolag >>

Ekonomisk förening >>

Bostadsrättsförening >>

Frågor

Vilken företagsform ni än väljer kan Svenska Standardbolag AB hjälpa till. Vi har färdiga s k lagerbolag och lagerföreningar som kan starta verksamhet direkt. Nybildning hanterar vi också dagligen.

Frågor om företagsform eller annat? Kontakta något av våra kontor.

Falun                                               Stockholm
023-79 23 00                                    08-23 41 15                                                                                                      

Göteborg                                         Malmö
031-17 12 25                                    040-720 20

Wiliam Björklund
Telefon: 023-79 23 34
E-post: wiliam.bjorklund@standardbolag.se

Svenska Standardbolag AB är sedan 1954 i det svenska näringslivets tjänst med så gott som allt som kräver registrering hos Bolagsverket. Mest kända är vi för att tillhandahålla s k lagerbolag och lagerföreningar. Bland våra andra tjänster kan nämnas fusioner, ökning och minskning av aktiekapital, ändring av företagsnamn, varumärken och registrering av domännamn.

Ämnen

Taggar


Om Svenska Standardbolag AB

Svenska Standardbolag är marknadsledande inom bolagstjänster i Sverige sedan 1954 och har bistått svenskt näringsliv med bolagstjänster vid mer än 400 000 tillfällen. Vårt lagerbolag AB Grundstenen är vår till antalet största tjänst. Mer än 130.000 har startat företag med ett AB Grundstenen.

Svenska Standardbolag är också ledande inom området avvecklingar av aktiebolag. Sedan 1992 har fler än 13 000 aktiebolag avvecklats genom den unika tjänsten för snabbavveckling, Slutstenen.

Utöver vårt huvudkontor i Falun har vi även kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Kontaktuppgifter

Besöksadress:      Magasinsgatan 7 B
Adress:               Box 292, 791 27 Falun
Telefon:             +46 (0)23 79 23 00
Fax:                   +46 (0)23 288 94
E-post:               info@standardbolag.se
Hemsida:            www.standardbolag.se

Presskontakt

Anita Berggren

Presskontakt Verksamhetschef 023 - 79 23 00

Erik Berggren

Presskontakt VD 023 - 79 23 00