Gå direkt till innehåll
Stora värden att skydda i företagets namn, varumärke

Pressmeddelande -

Stora värden att skydda i företagets namn, varumärke

Vi på Svenska Standardbolag AB framhåller ofta värdet av att ha ett namn registrerat både som företagets namn (eller bifirma) och som varumärke. Det ger en kombinationseffekt som medför ett mycket starkare skydd än registrering enbart av företagsnamn/bifirma eller varumärke. I årets lista från Interbrand över världens 100 högst värderade varumärken vimlar det av just sådana kännetecken som är skyddade som både namn och varumärke.

EXEMPEL VÄRDE (miljarder dollar)
Coca Cola 70
Microsoft 60
Google 48
H&M 46
IKEA 12

Man kan se att dessa namn är lätta att komma ihåg, sticker ut från mängden och troligen även kommer att stå sig över tid. Det är alltså bra att fundera över om även det namn man själv har tänkt sig har sådana fördelar. Visserligen rör det sig ovan om extremt stora företag, men det ger ändå en klar signal om att ett namn/varumärke är värdefullt och att man ska ta det i beaktande redan när man startar ett företag - om man söker varumärke när företaget väl blomstrat och blivit känt kan någon annan ha hunnit före och redan registrerat samma eller liknande namn som varumärke.

När man bildar sitt bolag har man ofta funderat länge och väl på vad företaget ska ha för namn och fastnat för ett speciellt namn. Kanske har man gjort undersökningar som tyder på att namnet är ”ledigt” och kommer att godkännas för registrering. Om man då ändå får ett meddelande om att det finns hinder för namnet kan det vara frustrerande och mycket störande. Det behöver inte betyda att ”loppet är kört”. Är man angelägen om namnet kan man låta oss titta på vad som går att göra. Vi finner ofta vägar att lösa problemet.

När man köper ett lagerbolag AB Grundstenen, handelsbolag, kommanditbolag, ekonomisk förening, bostadsrättsförening, eller beställer nybildning från oss gör vi en bedömning av företagets namn och tar en diskussion med er i de fall vi ser uppenbara problem.

Svenska Standardbolag AB
Wiliam Björklund
wiliam.bjorklund@standardbolag.se

Ämnen

Taggar

Regioner


Om Svenska Standardbolag AB

Svenska Standardbolag är marknadsledande inom bolagstjänster i Sverige sedan 1954 och har bistått Svenskt Näringsliv med bolagstjänster vid mer än 200 000 tillfällen.

Vårt lagerbolag AB Grundstenen är vår till antalet största tjänst. Mer än 120.000 svenska företag har startats med en AB Grundstenen.

Svenska Standardbolag är också ledande inom området avvecklingar av aktiebolag. Sedan 1992 har fler än 10 000 aktiebolag avvecklats genom den unika tjänsten för snabbavveckling, Slutstenen.

Presskontakt

Anita Berggren

Presskontakt Verksamhetschef 023 - 79 23 00

Erik Berggren

Presskontakt VD 023 - 79 23 00

Relaterat material

Svenska Standardbolag är marknadsledande inom bolagstjänster i Sverige sedan 1954 och har bistått svenskt näringsliv med bolagstjänster vid mer än 200 000 tillfällen.

Svenska Standardbolag är marknadsledande inom bolagstjänster i Sverige. Vårt lagerbolag AB Grundstenen är vår till antalet största tjänst. Mer än 130.000 svenska företag har startats med en AB Grundstenen. Svenska Standardbolag är också ledande inom området avvecklingar av aktiebolag. Sedan 1992 har fler än 13 000 aktiebolag avvecklats genom den unika snabbavvecklingstjänsten Slutstenen.

Svenska Standardbolag AB
Magasinsgatan 7B, Box 292
791 27 Falun