Gå direkt till innehåll
Vad är emission – vi förklarar och förtydligar

Pressmeddelande -

Vad är emission – vi förklarar och förtydligar

Att man genomför en emission i ett aktiebolag innebär att bolaget ger ut värdepapper, vanligen aktier.

Fondemission

Fondemission medför att aktiekapitalet ökas genom att aktiekapitalet tillförs medel som åstadkommits i verksamheten, exempelvis vinst. Vid fondemission kan man välja att inte ge ut några nya aktier, d v s att antalet aktier blir oförändrat men till högre kvotvärde. Fondemission kan ske genom överföring till aktiekapitalet av vinstmedel, reservfond, överkursfond, uppskrivning av anläggningstillgång. Med uppskrivning menas att ett lågt bokfört värde för exempelvis en fastighet ”skrivs upp” i bokföringen till ett motiverat högre värde.

Nyemission

Nyemission innebär att bolaget tillförs nya medel för sin verksamhet utifrån. Förutom aktier kan nyemission avse konvertibler eller teckningsoptioner. Konvertibler är lån som antingen återbetalas efter lånetiden eller omvandlas till nya aktier och teckningsoptioner ger rätt att under viss tidsperiod teckna nya aktier till en på förhand bestämd kurs.

De nya aktierna/konvertiblerna/teckningsoptionerna kan betalas kontant eller genom fordringskvittning eller genom att bolaget mottager någon form av egendom (s k apport). Fördelen med konvertibler är att investeraren under en längre period kan välja, beroende på företagets utveckling, att antingen omvandla sin fordran på bolaget till aktier eller att vid periodens slut få lånet återbetalt. Fördelen för bolaget är att få låna pengar till lägre ränta än normalt. Teckningsoptioner kan användas för att motivera nyckelpersoner i styrelsen och/eller anställda.

Ta del av vår expertis!

Under 63 år har vi arbetat med emissioner. Tack vare låg personalomsättning och ett stort antal ärenden har vi tillgång till ett flertal erfarna och kunniga personer som tycker det är roligt att svara på dina frågor.

Välkommen att kontakta oss för mer information om våra bolagstjänster, eller besök gärna något av våra kontor >>

Falun (HK) 023 – 79 23 00
Stockholm 08 – 23 41 15
Göteborg 031 – 17 12 25
Malmö 040 – 720 20
E-post: info@standardbolag.se

Kontakta oss >>

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Om Svenska Standardbolag AB

Svenska Standardbolag är marknadsledande inom bolagstjänster i Sverige sedan 1954 och har bistått svenskt näringsliv med bolagstjänster vid mer än 400 000 tillfällen. Vårt lagerbolag AB Grundstenen är vår till antalet största tjänst. Mer än 130.000 har startat företag med ett AB Grundstenen.

Svenska Standardbolag är också ledande inom området avvecklingar av aktiebolag. Sedan 1992 har fler än 13 000 aktiebolag avvecklats genom den unika tjänsten för snabbavveckling, Slutstenen.

Utöver vårt huvudkontor i Falun har vi även kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Kontaktuppgifter

Besöksadress:      Magasinsgatan 7 B
Adress:               Box 292, 791 27 Falun
Telefon:             +46 (0)23 79 23 00
Fax:                   +46 (0)23 288 94
E-post:               info@standardbolag.se
Hemsida:            www.standardbolag.se

Presskontakt

Anita Berggren

Presskontakt Verksamhetschef 023 - 79 23 00

Erik Berggren

Presskontakt VD 023 - 79 23 00

Svenska Standardbolag är marknadsledande inom bolagstjänster i Sverige sedan 1954 och har bistått svenskt näringsliv med bolagstjänster vid mer än 200 000 tillfällen.

Svenska Standardbolag är marknadsledande inom bolagstjänster i Sverige. Vårt lagerbolag AB Grundstenen är vår till antalet största tjänst. Mer än 130.000 svenska företag har startats med en AB Grundstenen. Svenska Standardbolag är också ledande inom området avvecklingar av aktiebolag. Sedan 1992 har fler än 13 000 aktiebolag avvecklats genom den unika snabbavvecklingstjänsten Slutstenen.

Svenska Standardbolag AB
Magasinsgatan 7B, Box 292
791 27 Falun