Pressmeddelande -

Unik utbildningssatsning mellan Afghanistan och Sverige

Den första kullen i en unik utbildningssatsning kommer från Afghanistan till Karlstads universitet den 15 april. 13 lärarutbildare kommer att lägga fram sina magisteruppsatser vid universitetet.

– Behovet av utbildning är enormt på alla nivåer i Afghanistan. Landet har varit i krig i över 30 år och har i stort sett varit isolerat från all pedagogisk utveckling, säger Anna-Karin Johansson, generalsekreterare för Svenska Afghanistankommittén.


13 lärarutbildare från Afghanistan närmar sig nu slutet av den första delen av Teacher Educators Master Program, TEMP. Utbildningsprojektet är ett samarbete mellan utbildningsministeriet i Afghanistan, Svenska Afghanistankommittén och Karlstads universitet. Syftet är att höja kvaliteten på den afghanska lärarutbildningen.

Stora framgångar har gjorts på utbildningsområdet i Afghanistan. För tio år sedan gick färre än en miljon barn i skolan. Idag uppskattas att sex till åtta miljoner barn får utbildning. Samtidigt behöver kvaliteten på undervisningen förbättras.

– Allt börjar med en bra lärarutbildning, det är alla överens om. Men man glömmer ofta de som ska utbilda lärarna och därför är lärarutbildare målgruppen för den här satsningen, säger Pia Karlsson som tillsammans med Amir Mansory, båda Karlstads universitet, leder utbildningsprojektet.

Under två veckor kommer de afghanska studenterna att finnas på plats i Karlstad. Magisteruppsatserna som ska läggas fram och försvaras handlar bland annat om föräldrainflytande, genus i läroböcker, undervisning av nomadbarn samt flickor och matematik. Studenterna kommer också att träffa svenska lärarstudenter och besöka skolor i Karlstad. Några studenter kommer att hålla öppna föreläsningar och berätta om utbildningen i Afghanistan samt om kvinnans situation i landet.

Fakta
Masterutbildningen Teacher Educators Master Program, TEMP, är en uppdragsutbildning, som finansieras av Sida. Utbildningsministeriet i Kabul har beställt utbildningen av Karlstads universitet. Svenska Afghanistankommittén är en tredje part i projektet.

Utbildningen är på ett och ett halvt alternativt två och ett halvt år och behandlar teori och praktik kring lärande samt allmän didaktik och ämnesdidaktik.

Under åren 2012-2014 kommer cirka 80 lärarutbildare att utbildas. I programmet ingår förberedande kurser i engelska, datorkunskap och akademiskt skrivande. En prioriterad grupp är kvinnor och bland de 13 studenter som nu kommer till Karlstads universitet är fyra kvinnor.

Studenterna är inskrivna vid Karlstads universitet, men utbildningen äger rum vid National Academy of the Teacher Education Department i Kabul. En del av utbildningen sker via nätet, men lärare från Karlstads universitet finns på plats i Afghanistan vid inledningen av varje kurs.

Vill du veta mer kontakta gärna projektledare Pia Karlsson, Karlstads universitet,
070-791 43 37, eller
Katarina Hellström, pressekreterare, Svenska Afghanistankommittén, 08-545 817 32.


Ämnen

  • Bistånd

Kategorier

  • afghanistan
  • afghanistankommittén
  • kabul
  • kvinnor
  • svenska afghanistankommittén
  • pedagogik
  • universitet
  • utbildning
  • sverige

Svenska Afghanistankommittén (SAK) är en biståndsorganisation som arbetar för människors rättigheter i Afghanistan. Organisationen har sedan 1982 bedrivit ett framgångsrikt utvecklingsarbete i landet tillsammans med det afghanska folket. SAK initierar och driver projekt inom utbildning, hälsovård, rehabilitering av funktionshindrade samt utveckling på landsbygden. Organisationen är religiöst och politiskt obunden och finansieras av Sida, EU, Världsbanken och tusentals privatpersoner.