Pressmeddelande -

Jordbruksverket har inte grepp om bidöden

Jordbruksverket (SJV) tar inte helhetsgreppet i frågan om bidöden.
Det verkliga hotet mot bina är det kraftigt kemikaliserade jordbruket och de moderna biodlingsmetoderna.

Bin har funnits i många miljoner år på jorden. Men det är under de senaste hundra åren som vi kraftigt förändrat binas levnadsförutsättningar. De konventionella odlingsmetoderna, med minskad biologisk mångfald och en starkt ökad användning av giftiga kemikalier, påverkar de små livsnödvändiga bina. Utan dem kommer vi inte att kunna existera som människor.

Alla levande organismer som utsätts för gifter påverkas. De försvagas och kan inte stå emot sjukdomar och angripare i form av parasiter eller kvalster. Modern forskning visar just att jordbruksgifter som inte ska vara bigiftiga, dödar bina inom två minuter när de används i växtodlingen. Detta är en effekt som kemiföretagen, politiker och myndigheter förbisett. Det finns film på denna dödseffekt som är mycket skrämmande, ändå görs ingenting.

Jordbruksverket och Naturvårdsverket bidrar till ökad användning av kemikalier genom att godkänna genmodifierade växter (GMO) som överallt i världen har ökat kemikalieanvändningen. De handlar på uppdrag av regeringen, främst jordbruks- och miljöministern, eller ska man säga brist på direktiv från regeringen i frågan. De moderna växtsorterna inom jordbruket och trädgårdsodlingen kräver giftiga kemikalier.   

Detta handlande är mycket inkonsekvent och visar stora på stora kompetensbrister när det gäller miljö- och jordbrukspolitiken. 

Jakten på pengar dödar bina
”De moderna konventionella biodlingsmetoderna, i västvärlden och Sverige, försvagar bina och försämrar deras förutsättningar att klara alla påfrestningar. Men det vill inte den moderna biodlingens företrädare och professorer erkänna. Egentligen självklart eftersom de skapat just den återvändsgränd som vi befinner oss i med biodlingen,” säger Lasse Hellander, verksamhetsledare vid Biodynamiska Yrkesodlarna. Det är främst drottningodlingen och de för bina stressande honungsproduktionens metoder som försvagar och utarmar binas egen biologiska mångfald och motståndskraft, som är grunden för bidöden. 

Biodynamiska föreningen och Biodynamiska Yrkesodlarna har sedan några år anlitat en expert från Tyskland som arbetat fram de biodynamiska biodlingsmetoderna. Günther Friedmann är yrkesbiodlare och har under många år prövat olika metoder för att stärka bisamhällena på naturlig väg, nära binas naturliga levnadssätt. Han ingår i den tyska jordbruksministerns rådgivningsgrupp om biodling och arbetar också i Egypten för att rädda det egyptiska biet, sedan de amerikanska bikonsulterna misslyckats.

”Det är många saker vi måste ändra på inom konventionell och ekologisk biodling, som den ser ut idag, för att binas ska stärkas”, fortsätter Lasse H. Vi ska ha en kortkurs, en dag, den 31 juli på Gotland med Günther F som en uppföljning av vinterns längre kurs. Den handlar om att ställa om till biodynamisk biodling från konventionell och ekologisk.     

”Det är mycket hög tid, nästan för sent, att skapa bättre förutsättningar för bina, men då måste vi ändra på mycket. Det gäller jordbrukspolitiken, kemikalieanvändningen, miljöpolitiken och biodlingsmetoderna. Vi människor måste lära oss av bina – inte lära bina tåla våra dumheter och misstag som människor. Vi måste ha ett annat tänkande än det som skapade problemen”

För ytterligare information
Vv kontakta Lasse Hellander
Verksamhetsledare för
Biodynamiska Yrkesodlarna och Biodynamiska föreningen  
lasse@btk.st  mobil: 070 216 33 90

Ämnen

 • Miljö, energi

Kategorier

 • bekämpningsmedel
 • biodynamiskt
 • ekologiskt
 • genmodifierad
 • genmodifierade växter
 • jordbruk
 • miljö
 • bidöd
 • biodling
 • biodlingsföretagarna
 • sanering miljögifter bioanalys dioxinreceptor förorenad jord

Kontakter

Lasse Hellander

Verksamhetsledare Projektkoordinering, info, media, politik, etc. 070 216 33 90