Pressmeddelande -

Norden som GMO-fri zon

Nordisk Forskningsring stöder Nordiska rådets krav om att förklara Norden som GMO-fri zon. Kravet är skickat till Jordbruksminister Eskil Erlandsson i Sverige.

Vi kräver att Jordbruksministern och regeringen i Sverige arbetar för att Norden kan förbli en GMO-fri-zon. Underlaget från icke oberoende forskare utgör i dag underlaget för EU att besluta om att tillåta genmodifierade växter för fältmässig kommersiell odling. Erfarenheter från 12 års odling i andra länder, bevisar att utfallet är raka motsatsen till vad genteknikföretagen har lovat politikerna.

Tillstånd att odla GMO (GMO=genmodifierade organismer) växter i lantbruket hotar de ekologiska, biodynamiska och konventionella odlingarna.

Om vi tillåter odling av GM-grödor, kan vi inte undvika att dessa växter sprider sig till annan odling. GM-grödor som är resistenta mot bekämpningsmedel, som t ex Roundup, sprider denna resistens till andra växter. GMO-raps hotar biodlingen och fröodling.

Uppgifter från USAs jordbruksdepartement, USDA, visar att användandet av GMO-grödor medför ökad användning av jordbrukskemikalier (gifter).

Dessutom visar erfarenheterna lägre skörd och ändrat näringsinnehåll. Tvärtemot vad företagen lovar som säljer GMO.

I flera länder som tillåter GMO är det idag omöjligt att odla ekologiskt utan att GMO sprids till dessa fält. I Kanada kan man inte längre odla raps eller soja ekologisk. I Spanien kan man inte längre odla ekologisk majs. Odlarna kan inte skydda sig eftersom vind och insekter sprider växterna många, många kilometer.

GMO hotar den biologiska mångfalden, där den införs/tillåts.

Det finns ingen efterfrågan från konsumenterna att få köpa GMO-mat. Stor osäkerhet råder om hälsoeffekterna av GMO. Djurförsök visar på missbildningar på organ och minskad fertilitet. Därför bör försiktighetsprincipen tillämpas och GMO förbjudas.

Uttalandet antaget vid Nordiskt Forum 2008, som arrangeras av Nordisk Forskningsring för biodynamisk odling, grundad 1949.

Företrädare för de biodynamiska föreningarna i Danmark, Finland, Norge och Sverige.

Kontaktpersoner i Sverige:

Lasse Hellander, verksamhetsledare +46 70216 33 90, lasse@btk.st

Lars Kjellenberg, ordförande +46 70917 02 82, lars.kjellenberg@jdb.se

Ämnen

  • Miljö, energi

Kontakter

Lars Kjellenberg

Ordförande Ordförande för Biodynamiska föreningen och forskare vid SLU 070 917 02 82