Pressmeddelande -

Brukardagen uppmärksammas i Sverige

Pressmeddelande från Svenska Brukarföreningen                                          

För omedelbar publicering

2011-07-21

Brukardagen uppmärksammas i Sverige

Svenska Brukarföreningen och dess lokalföreningar runtom i landet anordnar den 21 juli Brukardagen.

På ett INPUD möte i Warszawa 2007 så beslöt 30 brukarföreningar från lika många länder att 21 juli ska vara dagen då vi hedrar och minns döda kamrater.

I år så håller Brukarföreningen manifestation i fyra städer i Sverige (Göteborg, Lund, Stockholm, och Umeå). I Stockholm och Lund kommer våra lokalföreningar att plantera träd på plats tilldelad av parkförvaltningen - vi kommer sedan varje år 21 juli samlas på platsen och se trädet växa sig starkare vilket i sig är symboliskt för kampen SBF för om att narkotikapolitiken i första hand måste fokusera på att rädda liv.

I Göteborg  kommer man genomföra en ljusmanifestation i Johanneskyrkan med flera olika talare medan Umeå håller en sammankomst på Rådhustorget.

Dagen uppmärksammas på många ställen i Europa och världen. I Tyskland deltar tex 50 städer med olika aktiviteter.

INPUD står för The International Network of People who Use Drugs och och är en rörelse bestående av människor som har använt eller använder narkotika. De stödjer The Vancouver Declaration som kräver respekt för brukares mänskliga rättigheter och stödjer åtgärder baserade på harm reduction.

 

Kontakt:

Berne Stålenkrantz, ordförande Svenska Brukarföreningen

0705-357645

berne.stalenkrantz@svenskabrukarforeningen.se

 

Christina Paulsrud, ordförande Stockholms Brukarförening

0736-311490

christina.paulsrud@brukarforeningen.se

 

Mikael Johansson, ordförande  Skånes Brukarförening

0734-27 34 97

mikael.johansson@svenskabrukarforeningen.se

 

Petra Sonesson, ordförande Göteborgs Brukarförening

0769-481233

petra.klingberg@brukarforeningen.se

 

Kari Leikko, ordförande Umeås Brukarförening

0706-008402

kari.leikko@brukarforeningen.se

 

 

Svenska Brukarföreningen (SBF) är en ideell organisation som stödjer narkotikaanvändare av lagliga och illegala preparat som har eller vill ha underhållsbehandling för sitt opiatberoende eller andra droger.

 

Hemsida:

http://www.svenskabrukarforeningen.se/

Ämnen

  • Beroendefrågor

Kategorier

  • mänskliga rättigheter
  • narkotikapolitik

Svenska Brukarföreningen (SBF) är en ideell organisation som stödjer narkotikaanvändare av lagliga och illegala preparat som har eller vill ha underhållsbehandling för sitt opiatberoende eller andra droger.