Pressmeddelande -

SBFs unika rapport om människor i substitutionsbehandling

”Lågt förtroende för beroendevården hos patienter”

Smakprov från Svenska Brukarföreningens unika brukarrapport  400 brukare, 400 röster som släpps senare i höst.

Rapporten avslöjar bl.a. att patienter i substitutionsbehandling har ett väldigt lågt förtroende för sina vårdgivare. Endast 34% vågar berätta för sin läkare om återfall, medan samma siffra för kontaktperson hamnar på 53%. Detta är naturligtvis anmärkningsvärt då det handlar om en vårdform som syftar till att förändra beteendemönster kring bl.a. återfall.

Ännu lägre siffror hittas när det gäller att våga berätta om brott för sina läkare (22%) och kontaktperson (26%).

Förtroendet till kontaktperson och läkare sjunker också med åren, alltså desto längre en person stannar kvar i programmet. Det betyder att ju bättre man lär känna sina behandlare, desto mindre tillit känner man. Detta talar för sig själv.

På frågan om hur det går att kombinera arbete eller studier med behandlingen uppger brukarna att det är svårt. Genomsnittsbetyg för hela landet är  5,8 på en skala av 1-10.

Hela 38 procent svarar nej på frågan om kliniken tar hänsyn till att man inte vill att arbetsplatsen eller studieplatsen ska veta om behandlingen.

Sex av tio har någon gång skrivits ut p.g.a. återfall. Förvånansvärt få uppger att de fått något som helst stöd vid återfall. Bara 65 procent av de som skrivits ut ofrivilligt har uppgett att de fått något slags åtgärd. Det som kallas för återfallsprevention uppger bara 11 procent att de deltagit i, och de flesta ansåg åtgärden meningslös.

Frågor om inflytande över sin egen behandling visar på lika fortsatt låga betyg. På en skala från 1-10 hamnar genomsnittssiffran för hela landet på 3,9.

Hela studien med all data, statistik, tabeller och en slutrapport kommer att släppas i höst.

Kontakt:

Berne Stålenkrantz, ordförande

0705-357645

berne.stalenkrantz@svenskabrukarforeningen.se

 

Christina Paulsrud, vice ordförande

0736-311490

christina.paulsrud@brukarforeningen.se

 

SBF har intervjuat 400 brukare i substitutionsbehandling över hela landet. Studien är unik då det är användare/brukare av lagliga och illegala droger som själva utformat enkäten och kommer att sammanfatta resultaten. Detta har aldrig tidigare hänt i Sverige.

Hemsida:

http://www.svenskabrukarforeningen.se/

 

Ämnen

  • Beroendefrågor

Kategorier

  • beroendevård
  • attitydundersökningen
  • metadonprogram
  • sjukvård
  • missbruksvård
  • narkotika
  • narkotikamissbrukare
  • beroende

Svenska Brukarföreningen (SBF) är en ideell organisation som stödjer narkotikaanvändare av lagliga och illegala preparat som har eller vill ha underhållsbehandling för sitt opiatmissbruk eller andra droger.