Pressmeddelande -

Ny ordförande i Bussbranschen

Tomas Byberg är ny förbundsordförande för Svenska Bussbranschens Riksförbund, som hade förbundsstämma den 16 september i samband med Persontrafik 2004 på Svenska Mässan i Göteborg. Vid förbundsstämman valdes Tomas Byberg till förbundsordförande. Han är VD för Byberg & Nordin Busstrafik AB, ordförande i Mittbuss AB samt delägare i Y-Buss AB. Bussföretagen har alla typer av trafik, och har sitt huvudkontor i Nordingrå, Västernorrland. - En av våra viktigaste uppgifter är att skjuta fram bussbranschens och kollektivtrafikens positioner i samhället. Politiker och beslutsfattare ska lyssna till den röst som utgörs av operatörer som driver en kollektivtrafik med över en miljard resenärer per år. Inte minst i samband med regeringens och stödpartiernas budgetförhandlingar har det visat sig hur viktigt det är. Eftersom förhandlingarna ledde till stora försämringar för branschen på grund av skattehöjningen, måste vi gå vidare. Än är inte sista ordet sagt. Bussbranschen är en organisation på framväxt, poängterar Tomas Byberg, förbundsordförande i BR. Övriga ledamöter Andra ledamöter i BRs styrelse är Kjell Bergkvist, People Travel Group AB, Gert Gotin, Busslink i Sverige AB, Lars-Åke Björfjäll, Göteborgs Spårvägar AB, Carl-Magnus Jarnegren, Ölvemarks Holiday AB, Jan Bosaeus, Swebus AB, Pelle Svensson, Connex Sverige AB, Bengt-Olov Lundberg, Sjöströms Bussar Vännäs AB, Per-Åke Hallgren, Hallgrens Buss AB, Anna-Karin Norberg, Anna Norbergs Buss AB, Monica Holmgren, Norsjöbuss AB samt Henrik von Porat, ARRIVA Sverige AB. Persontrafik 2004 Årets stora mässa och kongress Persontrafik 2004 äger rum 16-18 september. Under tre intensiva dagar på Svenska Mässan i Göteborg presenteras de senaste produktnyheterna, seminarierna och debatterna kring aktuella frågor inom kollektivtrafiken. I år sker det med stark tonvikt på frågor kring säkerhet och trygghet samt marknadsföring och dialog. För mer information, ring BRs förbundsordförande Tomas Byberg, 070- 377 70 00 BRs förbundssekreterare Christer Lindblad, 070-648 55 99 eller förbundets informationsansvariga Anna Grönlund, 070-648 24 00

Ämnen

  • Arbetsliv