SBUF Informerar, nr. 12-11 Massundanträngning i samband med pålslagning i lera

Dokument -

SBUF Informerar, nr. 12-11 Massundanträngning i samband med pålslagning i lera

Vid pålslagning uppkommer bland annat massundanträngning i undergrunden, vilken resulterar i rörelser och tvångskrafter i befintliga byggnader och anläggningar. Därför behövs det metoder som möjliggör prognostisering av förväntade markrörelser så att den tekniska designen (till exempel val av påltyp) kan anpassas med hänsyn till de maximalt tillåtna markrörelserna.
  • Licens: Medieanvändning
    Innehållet får laddas ner, användas och delas i olika mediekanaler av t.ex. journalister, bloggare, krönikörer, opinionsbildare etc., i syftet att förmedla, redogöra för och kommentera ert pressmeddelande, inlägg eller information, så länge innehållet används oförändrat och i dess helhet. Upphovsmannen ska anges i den omfattning och på det sätt god sed kräver (vilket bl.a. innebär att fotografer till bilder nästan alltid måste anges).
  • Filformat: .pdf
Ladda ner

Ämnen

  • Bygg, fastighet

Kategorier

  • grundläggning
  • pålning
  • geoteknik