Viktigt arbete tappar funktionshindersperspektiv

Blogginlägg   •   Jun 20, 2018 09:30 CEST

Allt standardiseringsarbete som påbörjas nu eller senare i år kommer att sakna användar- och funktionshinderperspektiv. Detta eftersom de öronmärka pengarna som organisationer kan söka om för att kunna delta i arbetet redan är slut, skriver Elisabeth Wallenius, Funktionsrätt Sverige och Örjan Brinkman, Sveriges konsumenter.

Föräldrakollen diskuterar downs syndrom

Nyheter   •   Jun 07, 2018 12:35 CEST

Det föds allt färre barn med Downs syndrom i Sverige, hur kommer det sig? Vilka tankar går igenom huvudet på någon som får beskedet att barnet man väntar har Downs syndrom, och är en sådan graviditet och förlossning precis likadan som andras? Stämmer det att människor med Downs lever kortare liv, men desto mer kärleksfullt? Hur funkar det på föris, i skolan och resten av livet?

Senaste nytt från DSi

Blogginlägg   •   Jun 19, 2018 09:32 CEST

Här kommer senaste numret av DSi nyhetsbrev med blandad information och nyheter från organisationens medlemmar runtom i världen.

Ställningstagande kring anhörigassistans och närståendes roll inom LSS.

Blogginlägg   •   Jun 18, 2018 10:09 CEST

Funktionsrätt Sverige har med anledning av regeringens tillsatta översyn av den statliga assistansersättningen och LSS (Dir 2016:40), initierat en bred arbetsgrupp av förbund vars medlemmar berörs av LSS. Gruppen består av representanter från en bredd av den svenska funktionshindersrörelsen, som parallellt med den statliga översynen kommer att bedriva en löpande rapportering av angelägna frågor som rör LSS.

Funktionsrätt Sverige, Lika Unika, Unga med synnedsättning och Förbundet Unga rörelsehindrade står gemensamt bakom detta ställningstagande.

Funktionsrätt Sverige respektive Lika Unika har experter i den statliga utredningen. Som enda representanter för mottagare av LSS-insatser, är de utsedda att representera alla förbundsmedlemmar och har arbetsgruppen till sitt stöd för att kunna samla och förmedla den mångfald av behov som LSS är tänkt att fylla. att representera alla förbundsmedlemmar och har arbetsgruppen till sitt stöd för att kunna samla och förmedla den mångfald av behov som LSS är tänkt att fylla.

Arbetsgruppens ambition är att i dialog med andra organisationer som företräder rättighetsbärare inom LSS, samla och förmedla erfarenheter och synpunkter från hela målgruppen för LSS.

Sammanfattningsvis anser arbetsgruppen att den enskildes självbestämmande är en princip som inte får inskränkas. Föräldrars långtgående ansvar enligt Föräldrabalken får inte inskränkas för föräldrar till barn med rätt till LSS-insatser. Barns rättigheter får inte inskränkas och insatser som bidrar till Barnkonven­tionens uppfyllelse måste garantera detta.

Ställningstagande kring anhörigassistans och närståendes roll inom LSS

Funktionsrätt Sverige har initierat en bred arbetsgrupp av förbund vars medlemmar berörs av LSS. Gruppen består av representanter från en bredd av den svenska funktionshindersrörelsen, som parallellt med den statliga översynen kommer att bedriva en löpande rapportering av angelägna frågor som rör LSS.

Läs vidare »

50 miljoner till forskning om funktionsnedsätttning

Nyheter   •   Jun 17, 2018 10:53 CEST

Forte öppnar i september en utlysning för forskning om funktionsnedsättning. Syftet är att öka kunskapen om hur livskvalitet och förmåga till aktivt deltagande i samhället kan stärkas hos personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga.

Nyhet från Hammarbygymnasterna.

Blogginlägg   •   Jun 15, 2018 14:27 CEST

Hammarbygymnasterna startar gympa för personer med funktionsvariation. För mer information kontakta Hammarbygymnasterna.

Caroline -flerfaldig medaljör i Dundee

Blogginlägg   •   Jun 15, 2018 10:36 CEST

Den gångna helgen deltog KFUM Kometernas simmare Caroline Näslund för första gången i en simtävling i Skottland. Med sig hem i bagaget hade hon hela 5 medaljer!

Alla elever kan inte tvingas in i en mall

Blogginlägg   •   Jun 14, 2018 08:56 CEST

Funktionsrätt Sverige under några veckor medverkat i en mediedebatt om inkludering i skolan. För drygt en vecka sedan skrev Expressens ledarsida om deras inlägg i frågan och i tisdags publicerade Funktionsrätt Sverige en debattartikel i Expressen för att tydliggöra sin ståndpunkt.

Funktionshinderrörelsen frågar ut politikerna i Almedalen

Blogginlägg   •   Jun 12, 2018 11:37 CEST

Under Almedalsveckan arrangerar stora delar av funktionshinderrörelsen gemensamma utfrågningar av de politiska partierna. - Inget parti vinner ett val på funktionshinderpolitik, men varje parti riskerar att förlora valet om man inte ger tydliga svar på vilka ambitioner man har i eventuell regeringsställning, säger Mikael Klein.

Senaste nytt från edsa

Blogginlägg   •   Jun 08, 2018 10:54 CEST

Senaste nytt från edsa

Kommande evenemang 1 evenemang

24 Jul hela dagen

World Down Syndrome Congress 2018

2018-07-24 - 2018-07-27
Glasgow, Storbritannien

Kontaktpersoner 52 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • Kommunikation
 • annika.lindqvist@svenskadownforeningen.se
 • 072-219 38 86
 • 08-730 48 25

 • Presskontakt
 • Ordförande
 • veronica.m.hallberg@svenskadownforeningen.se
 • 070-920 86 89

Om Svenska Downföreningen

KUNSKAP – GEMENSKAP – MÖJLIGHETER

Svenska Downföreningen ökar kunskapen om Downs syndrom och driver påverkansarbete för full delaktighet och självbestämmande. Vi ger personer med Downs syndrom och deras familjer en plattform där de kan göra sina röster hörda och skapar möjligheter för aktiviteter, möten och gemenskap. Föreningen är ideell och rikstäckande med lokala avdelningar.

Adress

 • Svenska Downföreningen
 • Linnégatan 75
 • 114 60 Stockholm
 • Tel: 08-730 4825