Aiyxpzcfmusqnepqcn1e
Uqmiasuelwvbof9vij10

Sommarläger 2018 - FULLBOKAT!

Blogginlägg   •   Apr 17, 2018 14:05 CEST

Kost, motion, hälsa, självrepresentation och valåret 2018. Det är temat för årets sommarläger för dig som är över 18 år och medlem i Svenska Downföreningen. Lägret hålls på Kyrkbyn Mo i Söderhamn 30 juli till 3 augusti.

Media no image

Lokaltidningen TTELA önskar kontakt med familj för reportage om Downs syndrom

Blogginlägg   •   Apr 20, 2018 10:47 CEST

Lokaltidningen TTELA, verksam i Trollhättan, Vänersborg, Brålanda, Mellerud med omnejd, ska skriva ett reportage om Downs syndrom och önskar kontakt med en familj för detta.
Läs mer i Nanna Nilssons presentation här nedanför.

"Jag heter Nanna och jobbar på familj på lokaltidningen TTELA. Vi vill träffa en familj för ett reportage om Downs syndrom i området Trollhättan. Vänersborg, Brålanda, Mellerud med omnejd. Detta eftersom Downs syndrom diskuterats flitigt i media den senaste tiden. Tanken med reportaget är att nyansera bilden av Downs syndrom och såväl positiva erfarenheter som negativa erfarenheter får lyftas, om familjen upplever att sådana finns.

Reportagen vi skriver på TTELA är mellan 1-2 sidor långa. Vi brukar träffa de vi intervjuar i 1-2 timmar max och självklart tar vi alltid kort. Vi skulle föredra om personen med Downs syndrom inte är vuxen utan relativt ung (från nyfödd upp till 15 år). Men som sagt gärna i det yngre åldersspannet."

De önskar göra reportaget någon gång under de kommande två veckorna.

Skulle det vara intressant att delta, ta kontakt med Nanna på Nanna.Nilsson@ttela.se.

Lokaltidningen TTELA, verksam i Trollhättan, Vänersborg, Brålanda, Mellerud med omnejd, ska skriva ett reportage om Downs syndrom och önskar kontakt med en familj för detta. Läs mer i Nanna Nilssons presentation här nedanför.

Läs vidare »
Xmtjnxn9o0xs2teow7u8

Nyhetsbrev från avdelning Östergötland

Blogginlägg   •   Apr 19, 2018 07:53 CEST

Nyhetsbrev avdelning Östergötland

Axxou6wbe2fi2wxkr2fc
Opm2acc40sglgbqmnqte

Ses vi i Glasgow i sommar?

Nyheter   •   Apr 15, 2018 10:37 CEST

Det preliminära programmet för sommarens World Down Syndrome Congress (WDSC) finns nu på konferensens hemsida. Programmet innehåller 160 sessioner, utställning av 90 poster-presentationer, 4 internationella filmer med skådespelare som har Downs syndrom, 12 föreläsare varav 3 har Downs syndrom, samt dans, musik och drama-uppträdanden.

Media no image

Till dig som medlem inför Svenska Downföreningens riksårsmöte 21 april 2018

Blogginlägg   •   Apr 11, 2018 14:36 CEST

Hej alla medlemmar i Svenska Downföreningen!

Den 21 april kl 15.30 är det riksårsmöte i Stockholm i Svenska Downföreningen. Enligt stadgarna är medlemmarna representerade med ombud från de lokala avdelningarna som har rösträtt. Som medlem är du förstås också hjärtligt välkommen på årsmötet och du har yttrande rätt.

Årsmöteshandlingar finns publicerade på hemsidan så du kan ta del av dem om du vill. Om du har åsikter inför årsmötet som du vill att ditt/dina lokala ombud ska ta del av så kan du maila till din avdelning. Du som bor där det ännu inte finns någon avdelning har tidigare fått ett mail om vart du kan vända dig.

Mailadresser till de lokala avdelningarna finner du här allra längst ner på respektive avdelnings sida:
http://www.svenskadownforeningen.se/lokala/

Tid och plats för årsmötet samt årsmöteshandlingar finner du här:

http://www.svenskadownforeningen.se/om-foreningen/for-medlemmar/arsmote/

Välkommen den 21 april!

Väl mött,

Styrelsen genom Mickan

Läs vidare »
Alfs6d3uclhtctf6a8bc
Cxk4qqp95vf6eww8rbym Q52kyufafeyfccyoz4yw

Planerade aktiviteter avd Kalmar 2018

Blogginlägg   •   Apr 10, 2018 10:45 CEST

Planerade aktiviteter i avd Kalmar under året. Mer information kommer inför varje aktivitet.

Dp5ob6giyq9hrr07vvp8
Opm2acc40sglgbqmnqte

LuMind webbinarium om obstruktiv sömnapné onsdagen den 25 april kl 22

Nyheter   •   Apr 07, 2018 13:29 CEST

LuMind arrangerar ett webbinarium om Downs syndrom och sömn, onsdagen den 25 april kl 22:00-23:15. 3 av 4 personer med Downs syndrom drabbas av obstruktiv sömnapné, vilket kan ge medicinska problem och försämrad kognition. I webbinariet presenterar Dr. Brian Skotko och Dr. Christopher Hartnick nya sätt att upptäcka sömnapné och nya sätt att behandla den. Webbinariet är kostnadsfritt.

Media no image

Uttalande från Stamningsförbundet 28 mars

Blogginlägg   •   Mar 28, 2018 15:05 CEST

Uttalande 2018

Stamningsförbundet står, tillsammans med följande kursansvariga på Logopedprogrammen, bakom detta uttalade, med anledning av regeringens beslut om att införa examensmål om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i specialpedagogernas och speciallärarnas utbildning from den 3 juli 2018.

Kunskapsnivån om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF, har på senare år ökat. Gamla föreställningar har reviderats - man är inte längre ouppfostrad eller har en kylskåpskall mamma. Man har ADHD eller en autismspektrumstörning. Samma kunskapsökning gäller stamning. Man är inte nervös eller osäker om man stammar utan man har en talflytsstörning.

Det är dags att bryta fördomar och ge elever rätt pedagogiska förutsättningar i skolan – även när det gäller stamning! Överlappningen mellan olika funktionsnedsättningar med och utan språkstörning är konstaterad stor. Därför välkomnas regeringens utbildningsbeslut. Det skulle emellertid vara mycket olyckligt om man i detta sammanhang inte samtidigt inkluderade utbildning om talflytsstörningar.

Vid stamning såväl som vid viss typ av språkstörning drabbas formsidan, det vill säga talet. Konsekvenserna av talflytsstörningen kan drabba både innehåll och användning av den muntliga delen av språket. I strävan att undvika stamning eller underlätta talflyt kan till exempel ord bytas ut mot ord som man har lättare för att säga eller stereotypa fraser användas. Kanske är man mindre muntligt aktiv i klassrummet eller så låter man bli att prata helt på grund av stamningen.

Mot bakgrund av att allt större tonvikt läggs på muntlig framställan i skolan, till exempel i de nationella proven i kärnämnena, är det ytterst angeläget att pedagoger som arbetar med barn med NPF och språkstörning också har kunskap om talflytsstörning och stamning.

Det är hög tid att avmystifiera stamningen och se den som den talflytsstörning den i grunden är. Primärt handlar det om instabilitet i hjärnans signaler som styr tal, sekundärt om mer eller mindre funktionella sätt att hantera det på.

Stamning är en funktionsnedsättning som drabbar styrningen av talprocessen, som med rätt bemötande inte behöver bli ett funktionshinder. Stamning är en diagnos som kan ge negativa konsekvenser för individen om det finns bristande förståelse och kunskap i omgivningen på samma sätt som när det gäller NPF.

Det behövs uppdaterad kunskap om stamning, särskilt i skolan. Speciallärare och specialpedagoger saknar grundläggande kunskap om stamning i sin utbildning. Som lärare kan man heller inte vända sig till Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, för råd och stöd eftersom även de saknar tillräcklig kunskap om stamning.

Regeringen måste därför inkludera stamning i både sin utbildningssatsning och den pedagogiska verksamhet som man bedriver inom SPSM. Mot bakgrund av att alltmer fokus i undervisning och prov på muntlig uttrycksförmåga är det viktigt att rätt kunskap om talflytsstörning förmedlas.

REGERINGEN MÅSTE GE SPSM I UPPDRAG ATT INFORMERA OCH HANDLEDA SKOLPERSONAL VAD GÄLLER STAMNING!

Stockholm, 180328

Simon Klein

Förbundsordförande Stamningsförbundet

www.stamning.se

Cecilia Lundström, leg logoped, Universitetsadjunkt

Kursansvarig för talflytskursen vid logopedprogrammet Lund

Avdelningen för logopedi, foniatri och audiologi, Lunds universitet

Alexandra Rönnlund-Ruths, leg logoped

Kursansvarig Stamning Umeå Universitet

Ineke Samson, specialistlogoped stamning, doktorand

Enheten för logopedi, CLINTEC, Karolinska Institutet

Tove Lagerberg, leg logoped, med. dr.

Programansvarig logopedprogrammet

Sektionen för hälsa och rehabilitering, Sahlgrenska akademin

Inger Lundeborg Hammarström, Universitetslektor

Kursansvarig Stamning, Linköpings Universitet

Stamningsförbundet står, tillsammans med följande kursansvariga på Logopedprogrammen, bakom detta uttalade, med anledning av regeringens beslut om att införa examensmål om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i specialpedagogernas och speciallärarnas utbildning from den 3 juli 2018.

Läs vidare »
Avyuxclmhsngkigt2gvd
Wfzweqmgnhtgdziwizmu

Välkomna alla barn födda 2015 och 2016!

Nyheter   •   Mar 26, 2018 18:15 CEST

2015 föddes 107 och 2016 föddes 119 barn som fick diagnosen Downs syndrom. Välkomna alla barn!

Iws1s0032erqmrfvywrb
Opm2acc40sglgbqmnqte

Bildligt talat

Nyheter   •   Mar 25, 2018 15:19 CEST

Forskare i Israel har undersökt effektiviteten av olika sätt att använda bilder för att lära personer med intellektuell funktionsnedsättning, med eller utan Downs syndrom, att förstå visuella metaforer och därigenom träna avancerade kognitiva förmågor. Resultaten visar att djupare bearbetning är mer effektiv än ytlig bearbetning.

Kommande evenemang 1 evenemang

24 Jul hela dagen

World Down Syndrome Congress 2018

2018-07-24 - 2018-07-27
Glasgow, Storbritannien

Kontaktpersoner 51 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • Kommunikation
 • annika.lindqvist@svenskadownforeningen.se
 • 072-219 38 86
 • 08-730 48 25

 • Presskontakt
 • Ordförande
 • veronica.mulaxnqypbx.haljuuvlberbombg@oysvenskadownfqdoreningen.neyegkxise
 • 070-920 86 89

Om Svenska Downföreningen

KUNSKAP – GEMENSKAP – MÖJLIGHETER

Svenska Downföreningen ökar kunskapen om Downs syndrom och driver påverkansarbete för full delaktighet och självbestämmande. Vi ger personer med Downs syndrom och deras familjer en plattform där de kan göra sina röster hörda och skapar möjligheter för aktiviteter, möten och gemenskap. Föreningen är ideell och rikstäckande med lokala avdelningar.

Adress

 • Svenska Downföreningen
 • Linnégatan 75
 • 114 60 Stockholm
 • Tel: 08-730 4825