Pressmeddelande -

350 000 kr utlyses till epilepsiforskning

Stiftelsen Epilepsifonden är Epilepsiförbundets forskningsfond som utdelar bidrag till vetenskapliga forskningsprojekt. Epilepsifonden kungör härmed 2012 års utdelning av forskningsanslag, med företräde för forskning rörande epilepsi hos barn. Projekten kan ha medicinsk, social eller psykologisk inriktning och ska bedrivas i Sverige.

Ansökan görs på särskild blankett som erhålles från Epilepsiförbundets kansli alternativt laddas ned från förbundets hemsida, www. epilepsi.se

Sex exemplar av ansökan skall vara Epilepsifonden tillhanda senast den 15 maj 2011.

-  Vi från Epilepsifondens styrelse tycker det är glädjande att vi åter igen kan utannonsera forskningsanslag. Det är viktigt att forskningen mot epilepsi kan fortsätta och utvecklas. Vårt bidrag kan komplettera den viktiga forskningen som bedrivs, säger Börje Vestlund, ordförande i Stiftelsen Epilepsifonden.

----------

Epilepsifonden bildades av Svenska Epilepsiförbundet 1994 i samband med förbundets 40-årsjubileum. Epilepsifonden har till ändamål att främja vetenskaplig forskning rörande epilepsi, med företräde för forskning rörande epilepsi hos barn. Fonden förvaltas av en styrelse som består av fem personer som arbetar ideellt. Epilepsifonden bygger enbart på donationer och gåvor från enskilda givare och erhåller inget statligt stöd.

Styrelse Stiftelsen Epilepsifonden
Börje Vestlund, ordförande
Rutger Johannesson
Ingvor Aiha
Chatrine Pålsson Ahlgren
Susanne Lund
Sven Pålhagen (adjungerad)

Epost: inga-britt.borjesson@epilepsi.se   
Stiftelsen Epilepsifonden
c/o Svenska Epilepsiförbundet
Box 1386
172 27 Sundbyberg
08-669 41 06
www.epilepsi.se

Kort om epilepsi
Det finns minst 60 000 personer i Sverige som har epilepsi. 10 000 av dem är barn. Det innebär att de då och då får epileptiska anfall. Anfallen kan komma olika ofta hos olika människor, alltifrån ett eller ett par anfall under hela livet till flera anfall varje dag. Epileptiska anfall orsakas av övergående störningar i hjärnans nervceller. Följden blir ett epileptiskt anfall, vars utseende avgörs av var i hjärnan urladdningen uppstår.

Ämnen

  • Mänskliga rättigheter

Relaterat material