Pressmeddelande -

Vietnamesiska paret får tillbaka sin son

Idag kom beskedet att det vietnamesiska paret vars nyfödde son omhändertogs av kommunen p g a att modern har epilepsi får upprättelse. Kammarrätten upphävde länsrättens tidigare beslut och sonen William skall återförenas med sina föräldrar med omedelbar verkan. Flera personer har vittnat om parets omsorgsfulla kontakt med William och Kammarrätten ansåg inte skälen för omhändertagande vara övertygande.

- Vi är glada över att Kammarrätten har tagit detta beslut och lyssnat på närstående och professionen som vittnat i ärendet. Epilepsi är ju i sig inte ett skäl till att man ska få sitt barn omhändertaget. Vi är rädda att okunskap om epilepsi, att språkliga och kulturella svårigheter fått som följd att felaktiga beslut tagits, säger Chatrine Pålsson Ahlgren, förbundsordförande.

Omsorgen om barnet är alltid det viktigaste vid ett omhändertagande med LVU. Underlaget för ett sådant beslut måste vara korrekt, sakligt och väl underbyggt, såväl medicinskt som socialt, eftersom det kan få katastrofala följder för både den omhändertagna och anhöriga.

- Konsekvenserna av ett omhändertagande går inte att göra ogjort och inte heller att reparera, men nu förutsätter vi att familjen får adekvat stöd, säger Chatrine Pålsson Ahlgren.

Om Svenska Epilepsiförbundet

Svenska Epilepsiförbundet är en ideell intresseorganisation för personer med epilepsi och deras anhöriga. Omkring 60 000 personer har epilepsi i Sverige, varav 10 000 är barn. Svenska Epilepsiförbundet verkar för att öka samhällets och allmänhetens kunskap om epilepsi och dess konsekvenser samt för att förbättra villkoren för personer med epilepsi och deras närstående.

För mer information kontakta:

Förbundssekreterare Susanne Lund, 08-6694306, mobil 070-7181016

Ytterligare information om epilepsi finns på www.epilepsi.se

Svenska Epilepsiförbundet, Box 1386, 172 27 Sundbyberg

Ämnen

  • Brott, juridik, rättsfrågor