Pressmeddelande -

40 miljoner i EU-stöd till Västsverige

Gemensamt pressmeddelande från Svenska ESF-rådet, Nutek och Västra Götalandsregionen

Vid strukturfondspartnerskapet i Västsveriges möte den 30 oktober prioriterades 39 projekt som får cirka 40 miljoner kronor från Europeiska socialfonden, samt två förstudier som får drygt 400 000 kronor från Europeiska regionala utvecklingsfonden. Inom båda fonderna öppnar nu utlysningar som ska stödja omställningen i utsatta branscher i Västsverige.

Partille kommun beviljas drygt 8 miljoner kronor för Projekt arbetsliv.

– Projektet riktar sig till kvinnor och män med funktionsnedsättningar som i dag sysselsätts i daglig verksamhet. Efter projektet hoppas vi att dessa personer har ett jobb på den riktiga arbetsmarknaden, säger Elisabeth Krantz, chef på Svenska ESF-rådet i Västsverige.

Park- och naturförvaltningen, Göteborgs stad beviljas 243 000 kronor för att genomföra förstudien Centrumutveckling i partnerskap.

– Förstudien ska undersöka vilka möjligheter som finns för att öka företagandet, attraktiviteten och tryggheten på Innertorget i Bergsjön, Selma Lagerlöfs torg, Kortedala torg samt Backaplansområdet, säger John Wallon, tf chef för Nuteks programkontor i Västsverige.

Kent Johansson, ordförande för strukturfondspartnerskapet i Västsverige, konstaterar att EU:s strukturfonder kan bli ett verksamt medel i den rådande situationen på den västsvenska arbetsmarknaden.

– Det är mycket positivt att partnerskapet uttalar att en gemensam kraftsamling ska göras för att strukturfonderna ska komma till bästa nytta även i det korta perspektivet. Det är nu upp till företag, branschorganisationer och övriga intressenter att aktivt söka EU-stöd för kompetensutveckling, entreprenörskap med mera, säger Kent Johansson.

En lista över prioriterade projekt finns som bilaga till detta pressmeddelande. Svenska ESF-rådet och Nutek fattar senare de formella besluten om vilka projekt som beviljas stöd. Läs mer om EU:s strukturfonder på www.esf.se och www.nutek.se

Läs hela pressmeddelandet inklusive bilaga med priotireterade projekt (.pdf) 80 kB

Kontakt
Kent Johansson, ordförande i strukturfondspartnerskapet Västsverige 0705-37 03 40
Claes Ekdahl, sekreterare i strukturfondspartnerskapet Västsverige 0705-28 18 09
Elisabeth Krantz, chef Svenska ESF-rådet Västsverige 031-707 73 70
John Wallon, chef för Nuteks programkontor i Västsverige 08-681 66 12

Ämnen

  • Undervisning, lärande

Kategorier

  • eu-pengar
  • eu-stöd
  • eu-projekt
  • kompetensförsörjning
  • kompetensutveckling
  • utanförskap
  • funktionsnedsättningar

Regioner

  • Västra Götaland

Svenska ESF-rådet, har funnits som statlig myndighet sedan år 2000. Vi arbetar på uppdrag från Arbetsmarknadsdepartementet och Socialdepartementet. Vår verksamhet spänner över flera politikområden, främst arbetsmarknads-, social-, utbildnings-, närings- och integrationspolitik.

Vår uppgift är att förvalta Europeiska socialfonden, Europeiska integrationsfonden och Fonden för dem som har det sämst ställt (Fead). Det innebär att vi utlyser projektmedel och följer upp och utvärderar effekterna av de olika projekten.
 
Nu pågår ett intensivt förarbete inför lanseringen av socialfondsprogrammet där vi samverkar med de övriga europeiska struktur- och investeringsfonderna och där vi medverkar i framtagandet av nationella och regionala handlingsplaner.

Kontakter

Lena Ivö

Presskontakt Kommunikationschef Information, kommunikation, press 08-579 171 25