Pressmeddelande -

Sigrid – största Socialfondsprojektet i Sverige

I dag beviljar Svenska ESF-rådet projektet Sigrid 55 miljoner kronor från Europeiska socialfonden för att stödja arbetssökande och långtidssjukskrivna i Dalarnas, Gävleborgs och Värmlands län. Den totala budgeten ligger på 162 miljoner kronor, vilket gör Sigrid till det största Socialfondsprojektet i Sverige.

– Jag är väldigt glad över att vår region har lyckats få fram ett så pass starkt projekt, det blir det största projektet i landet som Socialfonden finansierar för arbetssökande och långtidssjukskrina, säger Karin Gellin, chef för Svenska ESF-rådet i Norra Mellansverige som omfattar Dalarnas, Gävleborgs och Värmlands län.

– Det handlar om ett unikt projekt som lyckats samla partners från hela vår region i syfte att underlätta för människor att återgå till eller i vissa fall få en första kontakt med arbetslivet.

Projektet samordnas av Arbetsförmedlingen i Gävle med ett starkt partnerskap bestående av bland andra arbetsförmedlingar och LO från alla tre län, Trygghetsrådet, Falu kommun, Värmlandskooperativet & Länsstyrelsen i Gävleborg.

 Sigrid har en spännande och innovativ projektkonstruktion där varje län kommer att arbeta utifrån specifika behov samtidigt som man ska driva ett horisontellt internationellt samarbete som involverar alla parter, fortsätter Karin Gellin.

– Initialt lägger man nu grunderna för ett hållbart och kvalitativt projektgenomförande där metoder och aktiviteter ska konkretiseras. Man kommer också att fortsätta söka efter fler samverkanspartners såväl inom landet som internationellt.

Från och med augusti 2011 ska projektet vara klart att ta emot deltagare från de aktuella målgrupperna.

Mer information
Annette Saväng, ansvarig handläggare Svenska ESF-rådet, 026-54 26 68
Eva Holmberg-Tedert, Arbetsförmedlingen Gävle, 070-550 11 04                                           

Kategorier

  • arbetsmarknadsprojekt
  • sociala innovationer
  • strukturfonderna
  • ökat arbetskraftsutbud
  • utanförskap
  • eu-stöd
  • eu-projekt
  • eu-pengar

Regioner

  • Dalarna

Svenska ESF-rådet är en statlig myndighet med uppgift att förvalta Europeiska socialfonden och Europeiska integrationsfonden i Sverige. Under 2010 genomför ESF-rådet även det Europeiska året för bekämpning av fattigdom och social utestängning.

Under perioden 2007-2013 fördelar Svenska ESF-rådet över 6,5 miljarder kronor till projekt som främjar kompetensutveckling, motverkar utanförskap och förbättrar systemen för integration av medborgare från länder utanför EU. Räknar man in svenska offentliga medel satsas över 13 miljarder kronor. Minst 315 000 kvinnor och män kommer att beröras. Sedan 2008 har vi delat ut drygt 4,3 miljarder kronor till 1629 projekt inom Socialfonden.

Kontakter

Lena Ivö

Presskontakt Kommunikationschef Information, kommunikation, press 08-579 171 25