Pressmeddelande -

Fredspris till Frida Blom

Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen har i år utsett före detta ordförande Frida Blom till mottagare av föreningens förnämsta utmärkelse, "Eldh-Ekblads fredspris". Fredspriset kommer att delas ut när Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen helgen 17-18 maj samlas till sin 125-årskongress i Stockholm.

Eldh-Ekblads fredspris har utdelats av Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen sedan 1960. Bland tidigare pristagare märks bland annat Per Anders Fogelström, Maj-Britt Theorin, Maj Wechselmann, Henning Mankell, Peter Englund, Anita Goldman, Sverker Åström ,Thomas Hammarberg och Cordelia Edvardson. Utöver äran, blommor och diplom ingår ett penningpris på 7 000 kronor i utmärkelsen.

- Jag känner mig oerhört glad och hedrad över att få Eldh-Ekblads fredspris. Jag väljer att skänka prissumman vidare till det svenska nätverket mot klustervapen för att stötta dem i deras viktiga arbete med att få Sverige att ansluta sig till det förbud mot klustervapen som snart kommer att ligga klart för underskrift, säger Frida Blom.

Frida Blom mottar priset på Svenska Freds 125-årskongress på Alla kvinnors hus, Svartensgatan 3 i Stockholm.


För mer information, kontakta:
Anna Ek, ordförande, 0709-540513
Frida Blom, fredspristagare, 0704-176861


Motiveringen till 2008 års pris lyder:

"Frida Blom har genom sitt gedigna engagemang utmärkt sig som en ledande debattör, opinionsbildare och förkämpe för fred. Med en sällan skådad skärpa och kompetens har hon med tydlighet byggt upp argument för fred, samt på ett konstruktivt sätt bemött ihåliga resonemang från motståndarsidan. På ett ytterst framgångsrikt sätt har Frida Blom bland annat fört upp frågan om klustervapen på den politiska dagordningen. Utan hennes insatser hade frågan antagligen inte varit så politiskt viktig som den är idag. Hon är lysande både som talare och skribent. I massmedia, under föredrag, samt i debatter låter hon åhörare och läsare inspireras. Frida Blom har varit synnerligen betydelsefull för Svenska Freds, men har även på ett särskilt förtjänstfullt sätt ökat intresset för fredsfrågorna i Sverige."

 

 

Ämnen

  • Politik