Pressmeddelande -

Ny bok vill förbättra försvarsdebatten - beställ recensionsexemplar idag!

Är det svenska försvaret verkligen så nedbantat som det ofta beskrivs? Vad innebär Försvarsmaktens omställning och vad menas med "nya hot? Det är några av de frågor som tas upp i boken Säkerhetspolitik för en ny tid som gavs ut av Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen den 30:e oktober.

 

I boken ges en bild av utvecklingen från det gamla invasionsförsvaret till ett insatsförsvar med allt större internationella ambitioner. Författaren Linda Åkerström skriver bland annat om den senaste tidens debatt kring försvarets ekonomi och personalsystem, materielanskaffning och vapenexport. Dessutom tar boken upp en rad aktuella frågeställningar kopplade till det militära försvaret som fredsskapare. Här diskuteras Säkerhetssektorreform, civil-militär samverkan och målet bakom svenskt deltagande i internationella insatser.

- Jag hoppas att man efter att ha läst boken bättre ska kunna hänga med i debatten och också kunna ifrågasätta och problematisera den bild som presenteras, säger Linda Åkerström. Den försvars- och säkerhetspolitiska debatten domineras av specialister och är ett område i starkt behov av diskussion och debatt, fortsätter hon.

Boken är skriven för den som vill lära sig mer om den svenska försvars- och säkerhetspolitiken och dess koppling till fredsarbete. Den kan användas som utbildningsmaterial och diskussionsunderlag samt som en introduktion till såväl försvars- och säkerhetspolitik som till freds- och nedrustningsfrågor.

Säkerhetspolitik för en ny tid ges ut av Pax förlag Sverige. Recensionsex. kan beställas utan kostnad av anna.ostberg@svenskafreds.se

 

För mer information:

Linda Åkerström, politisk sekreterare försvars- och säkerhetspolitik, Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen

linda.akerstrom@svenskafreds.se, 070-893 1514

Anna Ek, ordförande, Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen,

anna.ek@svenskafreds.se, 070-954 0513

Ämnen

  • Politik