Pressmeddelande -

ÖB:s rapport visar på demokratibrist i försvarspolitiken

ÖB:s rapport till försvarsministern visar på tydliga svårigheter för Försvarsmakten att följa demokratiskt fattade beslut. Den politiska ledningen och Försvarsmakten gör helt olika bedömningar av den säkerhetspolitiska situationen i omvärlden. Konsekvensen av detta måste bli att frånta ÖB det övergripande ansvaret för
myndigheten.

-Försvarsmaktens ledning har inte förmåga att omsätta demokratiskt fattade beslut till verklighet. Detta har inget med personer att göra utan handlar snarare om en kultur som griper genom hela försvarsmakten säger Ola Mattsson, generalsekreterare, Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen.

ÖB hänvisar till perspektivplaneringen i sitt budgetunderlag till försvarsministern. Samtidigt som han underkänner Försvarsberedningens rapport från december -07. "Försvarsmaktens bedömning grundar sig på
myndighetens långsiktiga omvärldsbedömning och avviker från Försvarsberedningens rapport "säkerhet och samverkan" skriver ÖB i bilaga 1 till kompletteringen till budgetunderlaget för 2009.

Orsaken är att Försvarsmakten och Försvarsberedningen tycks göra olika bedömningar av hur Sverige skall hantera geopolitiska konflikter. Försvarsmakten ser det bland annat som sina framtida uppgifter att med militära medel försvara tillgången till saudisk olja och med vapen stödja Norges geopolitiska ambitioner i Arktis. Detta enligt den hemligstämplade delen av perspektivplaneringen som Svenska
Freds och Skiljedomsföreningen har tagit del av.

-Det är helt orimligt att Försvarsmakten tillåts fortsätta planera sin förmåga med utgångspunkt från egna och andras geopolitiska ambitioner, helt frikopplat från demokratiska beslut tagna med bred majoritet. Sverige måste säkra sin energitillgång med utveckling av förnyelsebara energikällor inte genom upprätthållandet av ett överdimensionerat försvar, avslutar, Ola Mattsson, generalsekreterare, Svenska Freds och Skiljedomsföreningen.

 

 

Ämnen

  • Politik