Pressmeddelande -

Kvinnlig förbundsordförande

Anna Åkesson, Gävle,  valdes enhälligt till ny förbundsordförande för Svenska Frisbeesportförbundet på ett år.
Ett val som gjordes enligt Per Capsulam,  valberedningens förslag skickas via mail eller brev till alla röstberättigade i Svenska Frisbeesportförbundet efter årsmöte för val och innebar att ett val kunde göras utan att behöva kalla till ett extra fysiskt årsmöte, efter att förbundet stod utan ordförande vid årsmötet tidigare i år, ett årsmöte som ajournerades.

Ämnen

  • Sport

Kategorier

  • http://www.frisbeesport.se/

Regioner

  • Göteborg