Pressmeddelande -

Friska företag och hälsosamma arbetsplatser i Sverige och Norge.

Ett framgångsrikt och hälsosamt arbetsliv är en av vår tids stora utmaningar.

Efter 15 år i Sverige etablerar nu Svenska Hälsopromotiongruppen AB samarbete med Statera Norge AS för att skapa fler hälsofrämjande arbetsplatser.

Företagens gemensamma ambition är att sprida och stärka det Salutogena tänkandet i norskt ledarskap och medarbetarskap.

Statera Norge AS har med detta avtal ensamrätt i Norge till att erbjuda de salutogena tjänster och verktyg som Hälsopromotiongruppen utvecklat och säljer i Sverige.

Genom att samverka får Hälsopromotiongruppen nu en kompetent och erfaren partner på den norska marknaden. Statera Norge AS får del av kompetens och verktyg som utvecklats i Sverige under flera år.

Både Norge och Sverige har ambition och tradition inom det hälsofrämjande arbete som riktar sig mot företag och arbetsplatser. Våra båda länder har samma stora utmaning i att förebygga sjukfrånvaro och framför allt skapa ett friskt och hållbart arbetsliv.

Nu går vi vidare ännu starkare i detta viktiga arbete.

För mer information kontakta:

Anders Hanson

VD

Svenska Hälsopromotion Gruppen AB

Tel 0705-889120

anders@halsopromotiongruppen.se

www.halsopromotiongruppen.se

Solfrid E. Buø

partner / daglig leder

Statera Norge AS

Mobil: +47 414 38 130

E-post: solfrid@stateranorge.no

Web: www.stateranorge.no

Salutogenes – en god idé som stärker

Salutogenes gör hälsofrämjande till en god utvecklingsprocess med delaktighet, lärande och ansvarstagande.

Hälsofrämjande arbete i organisationer kan bara fungera om de människor som finns där är delaktiga och medskapande i de aktiviteter som genomförs.

Den salutogena idén bygger på tanken att människan är kompetent och har egna resurser. Det är varje individs aktuella situation och förförståelse som är utgångspunkt när förbättrings och förändringsarbete syftar till att stärka hälsans förutsättningar. Målet är positivt, dvs öppenhet, respekt och viljan att lyckas med det som är viktigt ger riktning och kraft i processen.

Då blir lärande en avgörande dimension för att nå framgång. För att skapa lärande blir dialog och reflektion viktigt. Den process som ska etableras behöver vara en strukturerad men i huvudsak "mjuk" process. Det innebär att planering, implementering och aktiviteter, så långt det går, involverar och tar utgångspunkt i deltagarnas vardag och erfarenheter.

Organisationen och arbetsplatsen som sammanhang behöver ha en struktur och kultur som stärker delaktighet, ansvarstagande och därmed lärande. I ett salutogent tänkesätt skapas dessa förutsättningar till en viktig del genom ett ledarskap och medarbetarskap som tillsammans gör sammanhanget begripligt, meningsfullt och hanterbart.

Vi ser fram emot att få möta dig och många fler ledare i samtal om hur detta kan utveckla ännu mer hälsofrämjande arbetsplatser i framtiden.

Bästa Hälsningar

Svenska Hälsopromotion Gruppen AB och Statera Norge AS

Ämnen

  • Arbetsliv

Taggar

  • arbetsmiljö
  • friska arbetsplatser
  • ledarskap
  • salutogent
  • salutogent ledarskap
  • sjukskrivning