Svenska Jägareförbundets ordförande Torbjörn Larsson efterlyser hårdare tag mot djurrättsextremismen. Foto Magnus Rydholm
Svenska Jägareförbundets ordförande Torbjörn Larsson efterlyser hårdare tag mot djurrättsextremismen. Foto Magnus Rydholm

Pressmeddelande -

Djurrättsextremismen måste stoppas

Göteborgs Postens granskning av djurrättsaktivismen har riktat strålkastarljuset mot ett stort samhällsproblem.

– Vi ser behov av förbättrad lagstiftning och tydligare instruktioner till rättsvårdande instanser. Så här får det inte fungera, säger Torbjörn Larsson, ordförande för Svenska Jägareförbundet.


Granskningen av djurrättsaktivismen har medfört att allmänheten fått större kännedom hur rena terrormetoder används för att skrämma bönder som har djurhållning. Dödshot, hot om sabotage, hot mot familjemedlemmar har blivit vardag för de som blir måltavlor för aktivisterna.

– Men det är inte bara bönder som drabbas. Alla former av djurhållning, hästgårdar, pälsindustri, jakt och andra verksamheter får känna av deras våld och hot. Tyvärr sker detta utan att rättssamhället agerar kraftfullt. Så här får det inte vara. Lagliga verksamheter som jordbruk och jakt måste kunna genomföras utan att vanliga människor ska riskera att utsättas för hot, säger Torbjörn Larsson.

Han menar att det är gripande att höra de vittnesmål som framkommer i rapporteringen, när aktivisterna ger sig på barn och familjer till brukare.

– Det är vedervärdigt och visar djurrättsaktivisternas brutala hänsynslöshet.

Samtidigt anser han att det är problematiskt när myndigheter och andra ser aktivisterna som en samtalspart likt alla andra.

– De som använder hot om och våld som metod ska aldrig mötas med dialog. Här måste samhället vara mycket tydligt, säger Torbjörn Larsson.

Inom jakten har det uppmärksammats flera olika händelser där aktivisterna har saboterat, hotat och förstört. Även Jägareförbundets politikerutfrågning i Almedalen 2018 drabbades av sabotage.

– Vi tillkallade då polis, med det fanns en stor osäkerhet kring hur de kunde agera. Vilket innebar att det tog lång tid innan de gjorde något och det direktsända demokratiska samtalet påverkades negativt.

Svenska Jägareförbundet har arbetat med frågan under lång tid och välkomnar verkligen LRF:s tydliga, drivande och viktiga arbete i frågan. Förbundet har kontaktat regering och riksdag och upplyst politikerna om de omfattande problem som aktivisterna skapar.

– Men det har nu gått så långt att regering och riksdag behöver agera. Det behövs en förbättrad lagstiftning och tydligare instruktioner till rättsvårdande instanser hur de ska agera för att terrorn ska stoppas, beivras och straffas.

– Svenska Jägareförbundet kommer enskilt och tillsammans med andra intressenter agera. Det har gått alldeles för långt. Nu behöver rättsstaten ta i med hårdhandskarna mot djurrättsterroristerna, säger Torbjörn Larsson.

Kontaktperson: 

Torbjörn Larsson, ordförande Svenska Jägareförbundet, tel  070-818 8100

Ämnen

 • Jakt, fiske
 • Naturvetenskap
 • Politik
 • Ekologiska frågor
 • Miljö, energi
 • Jordbruk, lantbruk, fiske
 • Skogsbruk

Kategorier

 • svenska jägareförbundet
 • jakt
 • hot
 • djurrätt
 • sabotage
 • jägare

Svenska Jägareförbundet är en folkrörelse med cirka 154 000 medlemmar. Förbundet bildades 1830 i syfte att rädda viltstammarna samt att främja en långsiktigt hållbar jakt. Svenska Jägareförbundet har även ett allmänt uppdrag av regeringen att leda den praktiska jakten och viltvården i Sverige.

Presskontakt

Christina Nilson-Dag

Christina Nilson-Dag

Presskontakt informationsansvarig Presskontakter, viltmat, kulturprojekt 070 738 83 06