Gå direkt till innehåll
Honungsört ger både föda och skydd åt rapphöns och fasaner och där trivs en mångfald av insekter. foto Claes Lindström
Honungsört ger både föda och skydd åt rapphöns och fasaner och där trivs en mångfald av insekter. foto Claes Lindström

Pressmeddelande -

​Enkla tips ska ge levande jordbrukslandskap


Insekter, fåglar och vilt minskar i odlingslandskapet. Men för att öka den biologiska mångfalden har Svenska Jägareförbundet skapat en portal med kunskap så att jägare och lantbrukare med enkla medel kan göra stor nytta.

Biologisk mångfald behöver lite hjälp på traven. Dagens jordbrukslandskap är vackert – men med allt färre insekter och fåglar. Svenska Jägareförbundet har därför utformat en ny portal https://jagareforbundet.se/vilt/faltvilt/ om hur man får blommande biotoper för insekter, småfåglar och som även gynnar allt fältvilt, såsom hare, rapphöns, fasan.

I portalen får jägare, markägare eller du som har en trädgård råd och tips på hur du kan utforma landskapet så vi gynnar fältviltet.

  • -Biotoper med t ex häckar som ger skydd, gammalt gräs, blommor, viltåkrar, viltvatten med mera, ger ett rikt landskap som gynnar även fåglar och insekter, säger Dan Persson, som är jaktvårdskonsulent i Svenska Jägareförbundet.

Rapphöns ses sällan i dagens odlingslandskap. Men där det finns rapphöns, så finns det också en biotop där många hotade och rödlistade arter av fjärilar, humlor och bin trivs.

Rovinsekter ger kan leda till att behovet av bekämpningsmedel i jordbruket minskar. Därtill behövs pollinerande insekter för såväl växter, frukter och grönsaker.

  • -Vi hoppas att många kommer att ta till sig av de enkla tips som finns i den nya portalen. Då bidrar vi till öka den biologiska mångfalden, tillägger Dan Persson.

För dig som vill veta mer, finns även boken Fältvilt, av Poul-Erik Jensen och Carl von Essen. Du kan också följa med på en fältvandring på någon av Svenska Jägareförbundets demonstrationsgårdar, se kalender på https://jagareforbundet.se/vilt/faltvilt/

För mer information:
Dan Persson, fältansvarig jaktvårdskonsulent i Region Mitt. Dan.persson@jagareforbundet.se

Karl-Johan Brindbergs, fältansvarig jaktvårdskonsulent i Region Syd. Karl-johan.brindbergs@jagareforbundet.se

Chris Edman, administration fältvilt, chris.edman@jagareforbundet.se

Ämnen

Taggar

Regions


Svenska Jägareförbundet är en folkrörelse med cirka 154 000 medlemmar. Förbundet bildades 1830 i syfte att rädda viltstammarna samt att främja en långsiktigt hållbar jakt. Svenska Jägareförbundet har även ett allmänt uppdrag av regeringen att leda den praktiska jakten och viltvården i Sverige.

Presskontakt

Christina Nilson-Dag

Christina Nilson-Dag

Presskontakt informationsansvarig Presskontakter, viltmat, kulturprojekt 070 738 83 06