Pressmeddelande -

Första jakttidningen för kvinnor

Jakt och viltvård lockar allt fler kvinnor. En fjärdedel av alla som tar jägarexamen idag är kvinnor. För att möta det stigande jaktintresset utkommer Svenska Jägareförbundet med ett nummer av en jakttidning för kvinnor. Tidningen, som är den första i sitt slag i Sverige, beskriver framför allt mångfalden av kvinnor som har jakt och viltvård som livsstil. De kvinnliga medlemmarna i Jägareförbundet har ökat med 44 procent sedan 1999. Idag är sex procent av förbundets medlemmar kvinnor. Ökningen kan vi särskilt tacka de kvinnliga jaktnätverken för, som uppmuntrar och hjälper kvinnor inom jaktens område. JAQT står för Jagande Qvinnor i Tiden och är samlingsnamnet för Jägareförbundets kvinnliga nätverk som finns, i snart sagt, alla län. Många kvinnor väljer att delta i JAQTs olika verksamheter som till exempel jaktskytteträning, hunddressyr, tillvaratagande och praktisk jakt. I tidningen finns en lista på hur man hittar alla JAQT-nätverk i landet. Idag finns det mer än 14 200 kvinnliga jaktkortslösare i Sverige. Den siffran borde kunna öka rejält. I USA finns det cirka en miljon kvinnor som jagar. Som ett led i Jägareförbundets satsning på kvinnliga jägare kommer nu ett nummer av JAQT-tidningen att distribueras som en bilaga i Svenska Jägareförbundets tidning, Svensk Jakt, och till andra intressenter i en upplaga av 165 000 exemplar. Vad vill ni med JAQT-tidningen? - Vi vill att JAQT-tidningen ska inspirera. Det finns lika många varianter av kvinnliga jägare som det finns av manliga jägare, säger Anja Kjellsson, ansvarig för JAQT-nätverken på Svenska Jägareförbundet. - Läs om Lena i Dalarna som ”håller på med det här med björn” som hon uttrycker det. Läs om Alexandra som lever på sitt skytte och om mor och dotter som har jakten som sitt stora gemensamma intresse, uppmanar Anja Kjellsson. JAQT-tidningen finns också att hämta som en PDF-fil på www.jagareforbundet.se/wilda På hemsidan finns kontaktuppgifter till de lokala JAQT-nätverken. För mer information, kontakta: Ansvarig för JAQT-kvinnligt nätverk, ”Kvinnor i jakten”, Svenska Jägareförbundet, Anja Kjellsson, anja.kjellsson@jagareforbundet.se ,090-700 543, 070-330 06 43 Styrelseledamot, Svenska Jägareförbundet, Ewa Klingspor, ewaklingspor@telia.com, 070-752 05 43 Informationschef, Christina Nilson-Dag, christina.nilson-dag@jagareforbundet.se, 0155-24 62 08, 070-738 83 06

Ämnen

  • Konst, kultur, underhållning

Svenska Jägareförbundet är en folkrörelse med cirka 154 000 medlemmar. Förbundet bildades 1830 i syfte att rädda viltstammarna samt att främja en långsiktigt hållbar jakt. Svenska Jägareförbundet har även ett allmänt uppdrag av regeringen att leda den praktiska jakten och viltvården i Sverige.

Kontakter

Christina Nilson-Dag

Presskontakt informationsansvarig Presskontakter, viltmat, kulturprojekt 070 738 83 06