Gå direkt till innehåll
Jägareförbundet ser en ljusning för fjälljakten

Pressmeddelande -

Jägareförbundet ser en ljusning för fjälljakten

Kristina Gustafsson, foto: Madeleine Lewander

Förhoppningsvis kommer vi snart få en bättre ordning på småviltjakten på statens marker i fjällområdet. Den 28 mars behandlar riksdagen en motion om en ändring av regelverket för fjälljakten.

- Nu ser det ut som det finns en politisk majoritet att göra en översyn av reglerna för  fjälljakten, säger Kristina Gustafsson, ordförande i Svenska Jägareförbundets Fjällråd.  Vi har länge arbetat för att jägare bosatta i Sverige ska ha förtur till småviltjakten i våra fjällområden. Vi ser detta som nödvändigt i och med de stora intresset hos jägare bosatta utanför landet. Sedan man ändrade reglerna 2007 så harlänsstyrelserna inte haft möjlighet att särbehandla olika grupper av jägare, vilket inneburit att såväl ortsbor som jägare från övriga delar av landet har utestängts från fjälljakten på grund av ett stort antal utländska jägare. Jägareförbundet har lagt ner stor möda på att få till en ändring av  bestämmelserna i  3 § i Rennäringsförordningen och förhoppningsvis ska det nu ge resultat.

- En regeländring skulle på sikt vara positiv för alla parter; jägare får en bättre jakt, rennäringen slipper störningar och länsstyrelserna får en enklare och billigare hantering av jakten. En väl fungerande fjälljakt skulle också kunna bli en inkörsport till jakten för våra ungdomar, avslutar Kristina Gustafsson.

Frågan om en ändring i regelverket tas upp i riksdagen den 28 mars.

För mer information kontakta:

Kristina Gustafsson, ordförande i Svenska Jägareförbundets Fjällråd, 070-362 6216

Ämnen

Taggar


Svenska Jägareförbundet är en folkrörelse med cirka 200 000 medlemmar. Förbundet bildades 1830 i syfte att rädda viltstammarna samt att främja en långsiktigt hållbar jakt. Svenska Jägareförbundet har även ett allmänt uppdrag av regeringen att leda den praktiska jakten och viltvården i Sverige.

Presskontakt

Christina Nilson-Dag

Christina Nilson-Dag

Presskontakt informationsansvarig Presskontakter, viltmat, kulturprojekt 070 738 83 06