Gå direkt till innehåll
Problemen med fjälljakten på väg att lösas.

Pressmeddelande -

Problemen med fjälljakten på väg att lösas.

Bild: Kristina Gustafsson på ripjakt.

Idag antog riksdagen ett betänkande om att ompröva beslutet från 2007 om reglerna för småviltjakten ovan odlingsgränsen och på renbetesfjällen. Svenska Jägareförbundet tycker det är ett bra beslut att ompröva fjälljakten så att problemen kan lösas.

- Det är glädjande att riksdagen fattat ett beslut om att regeringen ska se över regelverket för småviltjakten i fjällen. Vi hoppas att detta är en början till kloka och långsiktiga beslut som innebär en hållbar viltförvaltning i våra fjällområden, säger Kristina Gustafsson, ordförande i Svenska Jägareförbundets fjällråd. Nu är det upp till regeringen att agera, tillägger hon.

Från 2007 har utländska jägare getts samma möjligheter som ortsbor och övriga svenskar att jaga småvilt i fjällen. Detta medförde en okontrollerad stor tillströmning av utländska jägare med påföljden att det på många håll blivit allt för stort jakttryck, brist på kunskap och förståelse för näringarna i fjällvärlden samt allt för snabba och oförutsägbara detaljförändringar i regelverket hos olika länsstyrelser.

Den modell Jägareförbundet förespråkar innebär att jägare bosatta utanför Sverige ges möjlighet att jaga i de svenska fjällen, men då åtföljd av en jaktguide eller en jägare bosatt i Sverige. Samma modell tillämpas redan i våra nordiska grannländer och i många andra länder i Europa.

För mer information, kontakta:

Kristina Gustafsson, ordförande i Jägareförbundets fjällråd, 070-362 62 16

Torsten Mörner, förbundsordförande, 070-567 93 52

Hans Geibrink, fjälljaktsansvarig konsulent, 070-3300 676

 

 

Ämnen

Taggar


Svenska Jägareförbundet är en folkrörelse med cirka 200 000 medlemmar. Förbundet bildades 1830 i syfte att rädda viltstammarna samt att främja en långsiktigt hållbar jakt. Svenska Jägareförbundet har även ett allmänt uppdrag av regeringen att leda den praktiska jakten och viltvården i Sverige.

Presskontakt

Christina Nilson-Dag

Christina Nilson-Dag

Presskontakt informationsansvarig Presskontakter, viltmat, kulturprojekt 070 738 83 06

Relaterat material