Skip to main content

Miljoner till hundforskningen

Pressmeddelande   •   Jan 16, 2020 09:00 CET

Elva forskningsprojekt som på olika sätt ska förbättra livet och hälsan för våra hundar får ta del av medel för 2020 från Agria och Svenska Kennelklubben Forskningsfond

Agria och Svenska Kennelklubben Forskningsfond beviljar årligen medel till olika forskningsprojekt i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Under 2019 kom 62 ansökningar in till fonden; projekt kring både hund, katt och marsvin. Femton av dem har beviljats pengar för ett-, två- eller treårsprojekt. Utöver dessa bidrar fonden till ett antal längre projekt inom veterinärmedicin, till exempel ett doktorandprojekt rörande knäledssjukdomar hos hund, hundars vikt och påverkan på hälsa och sjukdom samt ett projekt där man tittar på behandlingsnivåer vid olika tillstånd. Även forskning om sällskapsdjurens psykiska, sociala och ekonomiska betydelse ryms inom ramen för Forskningsfonden.

Totalt har de nya och pågående projekten beviljats 6,9 miljoner kronor i år

– Jag är glad över att SKK genom vårt samarbete med Agria kan bevilja ett så pass stort ekonomiskt stöd till angelägen forskning kring hund inom ett flertal olika områden, såsom avel, hundvälfärd, hundens utveckling genom årtusenden med mera, säger Ulf Uddman VD på Svenska Kennelklubben.

Flest projekt om hundars hälsa

Elva forskningsprojekt som på olika sätt ska förbättra livet och hälsan för våra hundar får ta del av medel för 2020. Bland de nya projekten kan nämnas:

Ett komplett projekt för att hitta de genetiska orsakerna till MMVD hos hundar

Myxomatous Mitral Valve Disease (MMVD) hos hundar är en sjukdom som resulterar i hjärtklaffar som inte kan stängas som de borde, därför läcker blod bakåt i varje hjärtslag. Detta har allvarliga konsekvenser för hundens hälsa och välbefinnande och projektet har som målsättning att få fram ett genetiskt test för att i framtiden via test och urval av avelsdjur kunna eliminera sjukdomen.

Identifikation av genetiska riskfaktorer for höftledsdysplasi hos hundar

Höftdysplasi (HD) är en vanlig sjukdom hos hundar. Det har visats att sjukdomen har en uppskattad ärftlighet mellan 0,2 och 0,6 inom svenska hundraser. Projektet har under många år genererat genetisk data från hundar registrerade i SKK och för många av dessa individer finns därför HD-utvärderingar tillgängliga. Syftet med denna studie är att använda befintliga data och utföra en stor genetisk associationsstudie för att identifiera genetiska riskfaktorer för sjukdomen.

Skadebild och samband med risk- och skyddsfaktorer hos svenska sporthundar

Sport- och arbetande hundar är mycket motiverade under fysiska prestationer och de kan därmed vara mer benägna att skadas. Det är dock lite känt om epidemiologin för sportrelaterade skador hos hundar. Därför är det övergripande syftet med detta projekt att förbättra hälsa och välfärd hos arbetande hundar genom att generera evidensbaserad information om t.ex. fysisk aktivitet, idrottsspecifik träning och skador hos hundar som deltar i tävlingar för brukshundar och arbetande hundar.

Inverkan av olika fodermedel för metabolism och tarmhälsa hos hund

Projektet avser att öka kunskapen hur olika foder påverkar ämnesomsättning, mättnadsreglering och tarmhälsa hos hundar. Fodret är en nyckelfaktor för god hälsa. I projektet ska tre foder med olika kolhydratkällor (vete, råg eller havre) utvärderas efter att de konsumerats under 4 veckor. Träck, urin och blodprover samlas in och analyseras med en bred arsenal av metabola analysmetoder för att studera fodrens effekter på metabola markörer.

Projekt som beviljats medel från Agria och Svenska Kennelklubben Forskningsfond finns presenterade på Fondens webbplats www.hundforskning.se

Ansökningssystemet är öppet 1-30 april för de forskare som vill söka anslag för 2021.

Faktaruta

Agria Djurförsäkring och Svenska Kennelklubben beslutade 2008 att samordna sina forskningsfonder för sällskapsdjur med gemensam administration, en gemensam forskningskommitté som bedömer ansökningarna samt en gemensam styrgrupp för ledning av samarbetet. De fyra fonder som fördjupat sitt samarbete är:

Agrias Forskningsfond avseende forskningsmedel för smådjur, Bertil Lagerblads forskningsfond, Stiftelsen Ulla Segerströms och Bertil Sted-Grens Fond och

Svenska Kennelklubbens Forskningsfond.

Agria och SKK Forskningsfond är till för att främja forskning om sällskapsdjur inom områden som veterinärmedicin, genetik och etololgi men även forskning om sällskapsdjurens psykiska, sociala och ekonomiska betydelse.

Agrias forskningsmedel för hund och katt, cirka åtta miljoner kronor, placeras i forskningsfonden som tillsammans med avkastningen från SKKs fonder ger närmare nio miljoner kronor årligen för forskning.

För mer information, kontakta:
Pekka Olson, ordförande i SKK och medlem i fondens styrgrupp
Tel: 08-795 30 44, 076-30 40 986
E-post: pekka.olson@skk.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.