Skip to main content

Så ska hälsoläget för kortskalliga hundar förbättras

Pressmeddelande   •   Maj 10, 2016 13:17 CEST

Gerhard Oechtering föreläser vid brakycefalkonferensen 27 februari

Efter konferensen om kortskallighet, som hölls i SKKs regi i februari, presenteras nu strategier och ett antal åtgärdspunkter för att komma till rätta med de andningsrelaterade hälsoproblem som finns bland kortskalliga hundar. Bland annat ska en prioritering av avelsdjur med mindre utpräglad kortskallighet göras.

Svenska Kennelklubben har sedan länge arbetat för att motverka exteriöra överdrifter som kan leda till bland annat andningsproblem för hundar. Trots detta är det många kortskalliga hundar som har andningsrelaterade hälsoproblem. Som en del i strategin för att förbättra hälsoläget har en arbetsgrupp efter konferensen tagit fram följande sex åtgärdspunkter:

a) Premiera och prioritera friska hundar med mindre utpräglad kortskallighet i avelsarbetet för att minska hälsoproblemen i aktuella raser med beaktande av korrekt rastyp.

b) Utöka utbildning av uppfödare, utställningsdomare och veterinärer i bedömningen av hundars lämplighet för avel med hänsyn till parametrar som påverkar andningsförmågan.

c) Utveckla besiktning av avelsdjur med avseende på andningsfunktion och temperaturreglering.

d )Verka för central registrering av diagnoser och ingrepp som är oförenliga med användning i avel.

e) Verka internationellt för rasstandarder som tydligt premierar anatomiska förhållanden av betydelse för hälsan.

f) Utvärdera effekter av vidtagna åtgärder med hjälp av bland annat enkäter och uppföljning av epidemiologiska data.

Svenska Kennelklubben gör också ett uttalande om att det aldrig är förenligt med varken djurskyddslagen eller SKKs grundregler att till avel använda djur med kliniska problem som kan förknippas med kortskallighet samt att avelsurvalet måste ta större hänsyn till de generella parametrar som påverkar andningsförmågan. Det gäller till exempel vidden på näsborrar, nosens längd, bredd och djup och utrymmet i mun och svalg.

I pågående samverkan mellan Svenska Kennelklubben och dess special- och rasklubbar, Sveriges Veterinärförbund/ Veterinärmedicinska Sällskapet, Sveriges Lantbruksuniversitet och Jordbruksverket har det skapats ett antal arbetsgrupper med uppgift att vidareutveckla olika åtgärder för att dessa ska kunna vidtas så snart som möjligt och senast under år 2017.

Kontakt för mer information

Hans Rosenberg, Presstalesman SKK.
Tel 08- 795 30 18, e-post hans.rosenberg@skk.se

Helena Skarp, chef för SKKs avdelning för avel och hälsa.
Tel 08-795 30 59, e-post helena.skarp@skk.se

Linda Andersson, veterinärmedicinskt sakkunnig SKKs avdelning för avel och hälsa.
Tel 08-795 30 88, e-post linda.andersson@skk.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.