Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Svenska Kennelklubbens syn på programmet Huset fullt av hundar

Sveriges Televisions kommande programserie Huset fullt av hundar har fått kritik från flera håll redan innan det börjat sändas. Eftersom Svenska Kennelklubben har haft en rådgivande roll på ett tidigt stadium i produktionen vill vi bemöta kritiken och ge vår syn på programidén.

Är Svenska Kennelklubben inblandad i programmet Huset fullt av hundar?

Ja – Svenska Kennelklubben (SKK) har en del i Sveriges Televisions (SVT) program Huset fullt av hundar, om än liten. Vårt deltagande består i att vi i ett tidigt skede har träffat representanter för Meter Film & Television AB. Vi har lyssnat och lämnat vår syn på programidén samt informerat om vårt ställningstagande när det gäller försäljning och omplacering av såväl valpar som vuxna hundar. Vi har också påpekat vikten av att produktionsbolaget sätter sig in i den svenska lagstiftningen så att inga brott begås mot bland annat den svenska djurskyddslagen. Därefter har SKK ställt plats till förfogande på sin webbplats för efterlysning av hundar som är i behov av omplacering. SKK har dessutom tillsammans med Svenska Hundskyddsföreningen/Hundstallet deltagit på ett möte i Meters lokaler. Där deltog ansvariga personer inklusive representanter från SVT. Vid detta möte lämnade vi och Hundstallet både positiv och negativ kritik på programidén. Kritik som vi uppfattade att de ansvariga tog till sig. Under resans gång har även en viss mejlkontakt funnits med produktionsbolagen. Något samarbetsavtal har SKK aldrig tecknat, varken med produktionsbolagen eller SVT. Både SKK och Hundstallet har först och främst funnit sina roller som rådgivare såsom Sveriges största hundorganisation och den organisation som omplacerar flest antal hundar i landet.

Varför har Svenska Kennelklubben engagerat sig i programserien Huset fullt av hundar?

Både SKK och Hundstallet finner det väldigt betydelsefullt att föra fram värdet av den äldre hunden. En hund som på grund av olika anledningar måste omplaceras. En hund där valet ibland kan vara att få leva eller dö.

 

SKK kan inte nog poängtera vikten av att välja rätt valp/hund till rätt familj. Vår förhoppning är att det i serien ytterligare kommer att förtydligas. I programmet kommer familjerna att få göra sina val så att rätt hund stannar i rätt familj. SKK förutsätter att valet av hund inte enbart grundar sig på ett möte utan också på andra viktiga aspekter vid val av hund. Att en hund kommer att placeras hos en familj under någon dag, är inte konstigare än när en hund placeras hos en god vän för en kortare period, på ett hunddagis eller hundpensionat. För att inte tala om när man skickar hundar över hela världen i olika syften. Även när fodervärdar måste lämna sina hundar till uppfödaren för parning och valpning med mer mera hamnar hunden i en okänd miljö. Samma sak händer när hundar lämnas in för päls- och sjukvård. SKK förutsätter dessutom att de hundar som omplaceras i programmet är både stabila och friska så att de på ett naturligt sätt klarar en omplacering.

Det är oerhört viktigt att även äldre hundar, uppfödda och sålda i Sverige, kan få nya hem. På så sätt kan man bidra till att minska den bedrövliga hanteringen som sker från andra länder i Europa, där man under täckmanteln att hjälpa hundar i nöd sysslar med direkt kriminell verksamhet. Man smugglar och transporterar, oftast sjuka, hundar till vårt land för omplacering och det enbart för ekonomisk vinning.

Sett från Hundstallets sida så är detta med omplacering en verklighet som de dagligen lever med. Bara under 2010 kom det bortåt 500 hundar till Hundstallet som samhället hade omhändertagit och där många av dessa måste få nya hem. Hundstallet har hjälpt SVT med att visa vilka krav man måste ställa på en familj som ska ta emot en omplaceringshund. De har träffat några familjer som produktionsbolaget har valt ut. De har gett sina synpunkter på familjernas förutsättningar att äga en hund. Nu kommer dock sannolikt inte någon av de hundar som kommer till Hundstallet bli de som finns med i programmet. Huvuddelen av hundarna har en sådan bakgrund att de inte är lämpliga för denna typ av omplacering. Men skulle det dyka upp en ”vanlig familjehund” skulle de aldrig tveka att använda denna möjlighet.

Vad tycker Svenska Kennelklubben om den negativa kritik som redan riktas mot programserien?

Kritik är bra, om den är saklig och konstruktiv. I detta fall tycker vi det är mycket tråkigt att så många har kritiserat och dömt ut ett program på andras ogrundade påståenden och innan det ens har visats.

Det är inte alltid de som låter mest, som har de korrekta svaren!

Varken SKK eller Hundstallet har uppfattat att produktionsbolagen eller SVT medvetet skulle sända en familjeserie där djurskyddslagen åsidosätts och allra minst vilja utsätta hundar för onödigt lidande. Vi hade inte heller engagerat oss i serien om så hade varit fallet!

Det slutliga valet av hund och familj, kommer SVT att skildra på sitt sätt. Viktigast är att rätt hund kommer till rätt familj, vare sig det är på TV eller i verkligheten!

Sveriges Televisions kommande programserie Hela huset fullt av hundar har fått kritik från flera håll redan innan det börjat sändas. Eftersom Svenska Kennelklubben har haft en rådgivande roll på ett tidigt stadium i produktionen vill vi bemöta kritiken och ge vår syn på programidén.

Ämnen

Kontakter

Janina Pfalzer

Janina Pfalzer

Presskontakt Extern kommunikation 076-306 57 53

Hundägarnas riksorganisation

Svenska Kennelklubben, SKK, är hundägarnas riksorganisation och grundades 1889 av A P Hamilton. SKK har omkring 300 000 medlemmar och över 1 000 klubbar inklusive ungdomsförbundet Sveriges Hundungdom och Svenska Brukshundklubben som är vår största utbildningsorganisation. Årligen nyregistreras drygt 50 000 hundar. Omkring 70 procent av den totala populationen är registrerad i SKK. SKK är en av Sveriges största fritidsorganisationer som arbetar för hundens plats i samhället genom att informera om glädjen och nyttan med hund.
Köpa Hund? – kontakta Svenska Kennelklubben för kostnadsfri rådgivning – det tjänar alla på!

Svenska Kennelklubben
Box 771
191 27 Sollentuna
Sverige