Pressmeddelande -

Årsredovisning för Svenska kyrkans nationella nivå

Årsredovisningen för Svenska kyrkans nationella nivå år 2003 är klar. I år finns den både som trycksak och digitalt på www.svenskakyrkan.se/arsredovisning/2003/AnnualReport/html/AnnualReport.html - I den nya årsredovisningen har vi försökt spegla vår verksamhet på ett sätt som vi hoppas läsaren känner igen sig i. Vi skriver om samhällets kyrka, barns och ungdomars kyrka, och om framtidens kyrka, säger informationschef Ingrid Göranzon Andersson. - Vi hoppas att läsaren skall få ta del av vår breda verksamhet, våra mål och visioner och en levande kyrka som så många är en del av. Svenska kyrkans nationella nivå utgör en koncern, i och med att den äger dotterföretag. Årsredovisningen tar upp den verksamhet som bedrivits inom den nationella nivån tillsammans med resultat- och balansräkningar för koncernen och kommentarer till resultatet.

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kontakter

Daniel Bramsell

Presskontakt Pressekreterare Presskontakt för ärkebiskop Antje Jackelén, biskopsmötet och Sveriges Kristna Råd (för Svenska kyrkans del). 072-237 28 86

Ewa Almqvist

Presskontakt Pressekreterare Presskontakt för kyrkomöte, kyrkostyrelse, barn/unga, internationellt arbete (katastrofarbete + regionarbete), generalsekreteraren, kyrkorätt, kyrkohandboken, jourhavande präst mm. 018-16 96 77

Stefan Håkansson

Presskontakt Pressekreterare Presskontakt för utrikesarbetet, migration, klimat, ekonomi/finans 018-16 94 20

Martin Larsson

Presskontakt Pressekreterare Presskontakt för teologi, forskning, ekumenik, kultur, kulturarvsfrågor, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. 018-16 95 83

Lotten Rudin

Presskontakt Presschef Presschef 018-16 97 95