Pressmeddelande -

Ärkebiskopen i DN idag: ”Svenskarnas utsläpp underskattas”

Varannan svensk tror att Sveriges koldioxidutsläpp, räknat per invånare, är mindre än eller ungefär lika stort som det globala genomsnittet. Det visar en färsk undersökning som Svenska kyrkan genomfört. I själva verket är svenskens koldioxidutsläpp 50 procent större än det globala genomsnittet.

På DN Debatt idag presenterar ärkebiskop Anders Wejryd den undersökning som Svenska kyrkan låtit Synovate göra. Samtidigt som svensken underskattar sitt eget bidrag till klimatproblemen menar 62 procent av de tillfrågade att Sverige och rika länder bör ta ett större ansvar för att minska utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser.

"Detta borde ge vår regering råg i ryggen när den nu ska fastställa mål och inriktning för den svenska klimatpolitiken i den kommande klimatpropositionen. Sverige kan och bör minska sina egna klimatpåverkande utsläpp med 40 procent till 2020. För att dessutom ta vårt ansvar gentemot de fattiga länderna, bör vi samtidigt bidra till utsläppsminskningar i motsvarande omfattning i utvecklingsländer och hjälpa de fattigaste att anpassa sig till ett förändrat klimat" skriver ärkebiskopen idag.

Inbjuder till klimatrådslag
Dagarna före första advent bjuder ärkebiskopen in till ett internationellt klimatrådslag, Interfaith Climate Summit, i Uppsala för alla intresserade. Särskilt inbjudna är ett trettiotal andliga ledare och opinionsbildare från jordens alla hörn: Buddhister, hinduer, muslimer, judar, taoister, kristna och naturreligiösa. Tillsammans ska de trettio underteckna ett manifest med syfte att fungera som vägledning i FN:s internationella klimatförhandlingar.

Ärkebiskop Anders Wejryd skriver vidare att "Alla de stora trostraditionerna odlar i sin kärna de värden som måste vara centrala i ett framgångsrikt och rättvist klimatavtal. Hinduismen predikar tillvarons helighet, buddhismen manar till respekt för allt levande och ett liv i harmoni med naturen. Judendom, kristendom och islam står varandra nära i synen på människans roll som förvaltare av Guds skapelse."
Mer om undersökningen

Synovate har på uppdrag av Svenska kyrkan genomfört en undersökning bland allmänheten om utsläpp av växthusgaser. Målgrupp för undersökningen är den svenska allmänheten 16 år och äldre. Sammanlagt genomfördes 1 018 intervjuer i augusti 2008.
• 1 av 4 tror att Sveriges utsläpp är mindre än världsgenomsnittet. Frågan som ställdes: De årliga globala utsläppen av växthusgasen koldioxid uppgår enligt Naturvårdsverket till omkring 4 ton per person, uppdelat på alla jordens invånare. Hur många ton koldioxid tror du att vi släpper ut i Sverige räknat per invånare?
  • Män tror att oftare att Sveriges utsläpp är större än världsgenomsnittet.
• 6 av 10 tycker att rika länder bör ta ett större ansvar för utsläppen. Frågan som ställes: Anser du att Sverige och andra rika länder bör ta ett större ansvar för att minska utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser, jämfört med fattiga länder, eller anser du att rika och fattiga länder bör ta ett lika stort ansvar för att minska utsläppen?

Läs mer på svenskakyrkan.se/klimat

Ämnen

  • Politik

Kontakter

Daniel Bramsell

Presskontakt Pressekreterare Presskontakt för ärkebiskop Antje Jackelén, biskopsmötet och Sveriges Kristna Råd (för Svenska kyrkans del). 072-237 28 86

Ewa Almqvist

Presskontakt Pressekreterare Presskontakt för kyrkomöte, kyrkostyrelse, barn/unga, internationellt arbete (katastrofarbete + regionarbete), generalsekreteraren, kyrkorätt, kyrkohandboken, jourhavande präst mm. 018-16 96 77

Stefan Håkansson

Presskontakt Pressekreterare Presskontakt för utrikesarbetet, migration, klimat, ekonomi/finans 018-16 94 20

Martin Larsson

Presskontakt Pressekreterare Presskontakt för teologi, forskning, ekumenik, kultur, kulturarvsfrågor, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. 018-16 95 83

Lotten Rudin

Presskontakt Presschef Presschef 018-16 97 95