Pressmeddelande -

Attitydundersökning om religionens roll i det offentliga rummet

Jonas Bromander, Svenska kyrkans analyschef och Stockholms stifts biskop, Eva Brunne.

Idag på lunchseminariet ”Får kyrkor och andra religiösa samfund ta politisk ställning?” presenterades svenska folkets syn om religionens roll i det offentliga rummet i en stor attitydundersökning.

Frågor om religion får alltmer utrymme i det svenska samhället. Det blir ofta heta debatter om skolavslutning i kyrkan, religiösa sedvänjor och om religion över huvud taget har en plats i politiken.

– Kyrkans uppgift är att ta ställning. Tro och politik kan aldrig skiljas åt och kyrkan skall blanda sig i alla samtidens viktiga samtal, säger Eva Brunne, biskop i Stockholms stift.

Religiös övertygelse

För den som lever med en religiös övertygelse är det naturligt att religionen har betydelse för hur man ser på samhället och människans roll i detsamma.
– Svenska kyrkans röst behövs i den politiska debatten!  Något annat är inte möjligt. Varje offentligt ställningstagande och varje politiskt val präglas ytterst av värderingar och personliga bedömningar. Det finns ingen neutral arena, fri ifrån den enskilda människans djupaste övertygelse och det är som det ska, säger biskop Eva Brunne.

Andra menar att religionen inte ska blanda sig i politiken. De flesta människor anser dock att alla ska ha rätt att utöva sin religion, det ligger i religionsfrihetens natur. Men det är inte lika självklart att religiös övertygelse ska få konsekvenser för hur samhället utformas.

 – När kyrkan uttalar sig i frågor som kan tolkas som politiska ställningstaganden, som utförsäkringsfrågan, måste vi vara tydliga varför vi agerar. Det finns en förväntan på att vi ska föra utsatta människors talan, säger Jonas Bromander, Svenska kyrkans analyschef.

Bifogat finns en introduktion till undersökningen samt den del av undersökningen som är klar. Den fullständiga undersökningen presenteras i en rapport under hösten.

För mer information kontakta Stefan Håkansson, pressekreterare 0768-00 01 02

Eva Brunne skriver idag på Expressens debattsida att Kyrkans uppgift är att ta ställning

Seminariet hölls i Sankta Maria domkyrka i Visby inför ungefär 150 åhörare. Medverkade gjorde:

Eva Brunne, biskop i Stockholms stift
Ulf Bjereld, professor och medlem i Socialdemokrater för tro och solidaritet
Douglas Brommesson, statsvetare vid Linnéuniversitetet
Eva Christina Nilsson, generalsekreterare i Svenska missionsrådet

Moderator var Dag Tuvelius, redaktör

Ämnen

  • Konst, kultur, underhållning

Kategorier

  • undersökning
  • religion
  • politik
  • tro
  • religiösa samfund
  • svenska kyrkan
  • eva brunne

Kontakter

Daniel Bramsell

Presskontakt Pressekreterare Presskontakt för ärkebiskop Antje Jackelén, biskopsmötet och Sveriges Kristna Råd (för Svenska kyrkans del). 072-237 28 86

Ewa Almqvist

Presskontakt Pressekreterare Presskontakt för kyrkomöte, kyrkostyrelse, barn/unga, internationellt arbete (katastrofarbete + regionarbete), generalsekreteraren, kyrkorätt, kyrkohandboken, jourhavande präst mm. 018-16 96 77

Stefan Håkansson

Presskontakt Pressekreterare Presskontakt för utrikesarbetet, migration, klimat, ekonomi/finans 018-16 94 20

Martin Larsson

Presskontakt Pressekreterare Presskontakt för teologi, forskning, ekumenik, kultur, kulturarvsfrågor, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. 018-16 95 83

Lotten Rudin

Presskontakt Presschef Presschef 018-16 97 95