Pressmeddelande -

Brist på tillit i klimatförhandlingarna

Efter två veckors internationella klimatförhandlingar i Bonn är det tydligt att tilliten mellan världens länder är låg. Mötet i Bonn var det första efter klimattoppmötet i Durban i december förra året.

Det fanns förväntningar på att klimatförhandlingarna nu skulle få ett nytt liv, men förhandlingarna har varit hårda och resultatet är magert.
  - Huvudproblemet är i grund och botten de rika ländernas avsaknad av ambitioner och vilja. Den globala temperaturen stiger men politikerna törs inte fatta de beslut som krävs för att byta kurs, säger Jacob Risberg, Svenska kyrkans policyhandläggare för klimatfrågor.

Utfallet av mötet i Bonn blev en dagordning som skall ge ramarna för de kommande årens förhandlingar.
  - Att lägga så mycket tid på att förhandla en dagordning kan tyckas märkligt, men diskussionen handlade egentligen inte så mycket om dagordningen utan om fördelning av bördorna. Om vem som ska betala klimatnotan, säger Jacob Risberg.

 Det är bråttom att få till ett samlat internationellt fokus på klimatet.
- Som det är nu är det de fattigaste länderna, som drabbats hårdast av klimatförändringarna, som får betala priset, säger Jacob Risberg

 - Svårigheterna i Bonn beror främst på bristen på tillit. När länderna inte litar på varandra kommer de nationella intressena fram, och då blir det närmast omöjligt att nå kompromisser, menar Jacob Risberg


Kategorier

  • act-alliansen
  • act alliance
  • bonn
  • förhandlingar
  • klimat
  • svenska kyrkan

Kontakter

Daniel Bramsell

Presskontakt Pressekreterare Presskontakt för ärkebiskop Antje Jackelén, biskopsmötet och Sveriges Kristna Råd (för Svenska kyrkans del). 072-237 28 86

Ewa Almqvist

Presskontakt Pressekreterare Presskontakt för kyrkomöte, kyrkostyrelse, barn/unga, internationellt arbete (katastrofarbete + regionarbete), generalsekreteraren, kyrkorätt, kyrkohandboken, jourhavande präst mm. 018-16 96 77

Stefan Håkansson

Presskontakt Pressekreterare Presskontakt för utrikesarbetet, migration, klimat, ekonomi/finans 018-16 94 20

Martin Larsson

Presskontakt Pressekreterare Presskontakt för teologi, forskning, ekumenik, kultur, kulturarvsfrågor, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. 018-16 95 83

Lotten Rudin

Presskontakt Presschef Presschef 018-16 97 95